آسیب های مچ پا و درمان آن

** آسیب های مچ پا و درمان آن

در این مقاله ابتدا توضیحاتی پیرامون مفاهیم آناتومی مچ پا، تعریف تاندون و رباط، آسیب مچ پا، اقدامات مورد نیاز در زمان بروز آسیب و درمان ارائه میشود و سپس به معرفی تمرینات کششی و قدرتی خواهیم پرداخت.

** آناتومی مچ پا

برای شناسایی بهتر آسیب ها باید در ابتدا مچ پا را کامل بشناسیم و بعد به شناخت و درمان عارضه میپردازیم.

استخوان پا  از سه بخش:  " پاشنه پا Tarsals ، کف پا Metatarsals ، انگشتان پا Phalanges " تشکیل