گیر یا ایمپینجمنت مچ پا

گیر یا ایمپینجمنت مچ پا چیست ؟

گیر یا ایمپینجمنت مچ پا وقتی ایجاد میشود که بافت نرم اطراف مفصل بین استخوان های دو طرف مفصل گیر میکند. وقتی مچ پا در حداکثر زاویه به بالا یا پایین خم میشود بروز این وضعیت موجب درد در جلو و یا پشت مفصل میشود.

گیر و درد در جلوی مفصل معمولا در بیمارانی است که قبلا دچار پیچ خوردگی مچ پا  شده اند و گیر و درد در پشت مچ پا معمولا در کسانی است که ورزش باله یا ژیمناستیک انجام میدهند.

گیر یا ایمپینجمنت مچ پا چیس گیر یا ایمپینجمنت مچ پا چیس1

آناتومی مفصل مچ پا

مفصل مچ پا در بالا از کنار هم قرار گرفتن دو استخوان درشت نی یا تیبیا و نازک نی یا فیبولا تشکیل شده است. تیبیا بزرگتر از فیبولا بوده و سطح مفصلی بیشتری دارد. در پایین، استخوان تالوس یا قاپ قرار گرفته و در زیر استخوان قاپ استخوان پاشنه وجود دارد.

آناتومی 1 آناتومی
اطراف استخوان های تشکیل دهنده مفصل مچ پا کپسول مفصلی است و مایع مفصلی یا مایع سینووویال در داخل کپسول مفصلی وجود دارد. مفصل مچ پا یک مفصل لولایی است و فقط به طرف بالا و پایین حرکت میکند.

رباط ها یا لیگامان های بسیار قوی در اطراف مچ پا وجود دارند. در جلو یا قدام مچ پا رباط تیبیوفیبولار قدامی تحتانی Anterior inferior tibiofibular ligament وجود دارد که استخوان های درشت نی و نازک نی را در پایین به یکدیگر متصل میکند. رباط تیلوفیبولار قدامی Anterior talofibular ligament در سمت خارج مفصل مچ پا قرار گرفته و استخوان تالوس را به قوزک خارجی متصل میکند.

آناتومی 2

استخوان تالوس یا قاپ در سمت پشت یا خلف دو برجستگی داشته که به آنها توبروزیته میگویند. یکی در پشت و سمت داخل و دیگری در پشت و سمت خارج. در بعضی از افراد برجستگی پشت و خارجی تالوس بصورت یک استخوانچه جدا از بدنه اصلی تالوس است که در کنار آن قرار گرفته است و به آن اوس تریگونوم Os trigonum میگویند. این استخوانچه در ۱۵ درصد افراد وجود داشته و میتواند موجب گیر یا ایمپینجمنت مچ پا شود.

آناتومی 3

آناتومی 4