وضعیت ایستادن صحیح

سؤالی که برای اکثر افراد جامعه وجود دارد وضعیت صحیح بدن می باشد. در زندگی روزمره وضعیت مناسب چگونه است؟ یک خانم خانه دار و یا یک فرد کارمند در چه وضعیتی راحتتر است؟ نشستن درون اتومبیل در چه وضعیتی راحتتر و قابل تحمل تر است؟

وضعیت ایستادن صحیح به مدت طولانی

در صورتی که مجبورید به مدت طولانی سرپا بایستید بهتر است از وضعیت ایستادن نامتقارن استفاده نمایید. در صورتی که بتوانید با دست ها روی محلی تکیه کنید می توانید مدت زمان ایستادن را طولانی تر نمایید. این وضعیت برای کسانی که سخنرانی طولانی دارند بیشتر کاربرد دارد. به همین دلیل است که برای سخنرانان از یک تریبون بلند استفاده می نمایند. خانم های خانه دار نیز ممکن است گاهی برای پخت و پز ایستادن طولانی داشته باشند. به این افراد توصیه می شود ضمن استفاده از ایستادن نامتقارن یعنی قرار دادن وزن روی یک پا و حمایت توسط پای مقابل زیر پای مقابل از چهارپایه ی کوتاهی در حدود ۱۵ سانتی متر استفاده کنند. چهارپایه ی کوچک در محیط های کار نیز کاربرد دارد مانند آزمایشگاهها یا افرادی که مجبورند ایستاده بسته بندی را انجام دهند یا در شرکت هایی دارویی با قرار دادن این چهارپایه کوچک و جابجا کردن پا به طور متناوب روی چهارپایه مدت زمان تحمل ایستادن افزایش می یابد.

وضعیت ایستادن صحیح مناسب برای ستون فقرات

یکی دیگر از روش های به دست آوردن وضعیت ایستادن صحیح، تکیه به دیوار می باشد به این صورت که پس سر، شانه ها، باسن و پشت پا کاملاً با دیوار تماس پیدا کند. این وضعیت تقریباً وضعیت مناسب برای ستون فقرات است و فشار کمی به ستون فقرات وارد خواهد آمد.

قانون:هیچ وضعیتی به مدت طولانی قابل تحمل نمی باشد، بنابراین پس از چند دقیقه حفظ وضعیت صحیح به مدت چند ثانیه وضعیت خود را عوض کنید.