ورم مچ پا

ورم مچ پا

آسیب دیدگی  مچ پا، باعث ایجاد ورم مچ پا  می شود. پیچ خوردگی مچ پا بسیار رایج است و در اثر ضربه یا گام اشتباه، که باعث کشیده شدن رباط ها می شود، اتفاق می افتد. برای کاهش این نوع ورم مچ پا ، که نتیجه آسیب دیدگی است، استراحت کنید و از ایستادن روی پای صدمه دیده ، اجتناب کنید. از کیسه یخ استفاده کنید، مچ پا  یا هر قسمت آسیب دیده پا را با باند کشی ببندید، و هنگام استراحت ،پای خود را بالاتر از سطح بدن، روی یک چهارپایه یا بالش قرار دهید.

علل ورم مچ پا

شایعترین علت ورم مچ پا که چند ماه بعد از شکستگی  مچ پا همچنان ادامه دارد بیحرکتی مفصل نزدیک شکستگی  است. علل دیگر عبارتند از

  •     جوش نخوردن شکستگی
  •     عفونت در محل شکستگی
  •     آتروفی سودک

جوش نخوردگی شکستگی  مچ پا و عفونت را میتوان به وسیله رادیوگرافی مچ پا و بررسی های پاراکلینیکی تشخیص داد. در صورت وجود این عوارض باید درمان متناسب با آنها انجام شود.

مهمترین روش درمان آتروفی سودک و ورمی که بر اثر بیحرکتی در پا بوجود آمده است شروع حرکات مچ پا و انگشتان است. حرکت مچ پا باید چند روز بعد از عمل جراحی شکستگی مچ پا و یا بلافاصله بعد از باز کردن گچ پا شروع شود. البته حرکات پا در چند روز اول و یا حتی یکی دو هفته اول ممکن است قدری دردناک باشد ولی اگربیمار به علت ترس از درد پای خود را حرکت ندهد ورم  مچ پا و بدنبال آن درد بیشتر میشود.

این حرکات باید در قالب نرمش های خاص مچ پا صورت گیرند. بتدریج و با گذشت چند هفته ورم مچ پا و  درد آن  از بین خواهد رفت. برای کاهش درد مچ پا میتوان نرمش ها را همراه با گرم کردن مچ پا انجام داد. گرما درد را کم کرده و تحمل فرد را برای انجام نرمش ها بیشتر میکند. استفاده از داروهای ضد درد و ضد التهاب هم به منظور کاهش درد و ورم مچ پا و بهتر انجام دادن نرمش ها مفید است.

برای آشنایی با درمان جراحی شکستگی مچ پا روی لینک کلیک کنید