نشستن صحیح

انتخاب مبل و صندلی مناسب برای نشستن صحیح

برای نشستن صحیح در صورتی که از مبل و صندلی برای نشستن استفاده می کنید بهتر است مبل ها را طوری انتخاب نمایید که در هنگام نشستن زانوها بالاتر از لگن و یا حداقل در حد لگن قرار گیرد. مبل طوری انتخاب شود که در هنگام نشستن به داخل آن فرو نروید. صندلی بهتر است به اندازه ای در نظر گرفته شود که در هنگام نشستن کف پاها با زمین تماس یابد وتوصیه می شود از صندلی های دسته دار استفاده شود. وجود دسته باعث قرار گرفتن دستها به عنوان یک حامی برای ستون فقرات و جلوگیری از دردهای ستون فقرات می گردد. پشتی صندلی بلند انتخاب شود به حدی که حداقل بالاترین نقطه پشت صندلی حدود ۵ سانتی متر با لبه ی انتهایی استخوان کتف فاصله داشته باشد و یا بالاتر از آن قرار گیرد. استفاده از یک بالشتک در ناحیه ی گودی کمر تحمل نشستن را افزایش می دهد و فشار به ستون فقرات را بسیار کاهش خواهد داد. در صورتی که جنس کفی صندلی یا مبل از فوم انتخاب شود پخش فشار به طور مناسب تر انجام می شود.

استفاده از چهارپایه برای نشستن صحیح

با وجود رعایت تمام اصول گفته شده بهتر است در هنگام نشستن روی صندلی در محل کار و یا جاهایی که مجبور هستید به مدت طولانی بنشینید زیر پا از یک چهارپایه کوچک دارای زاویه ی حدود ۴۵ درجه استفاده شود.

در صورتی که مجبورید روی فرش بنشینید و کار انجام دهید بهتر است زیر دستها یک بالش بزرگ قرار دهید تا ستون فقرات به حالت کشیده درآید و یا از یک میز کوچک استفاده نمایید. در غیر این صورت لازم است پس از مدتی نشستن چند قدم راه بروید.

در مدت نشستن از یک وضعیت ثابت برای نشستن استفاده نکنید و سعی کنید وضعیت خود را مرتباً تغییر دهید

حالتی در افراد و غالباً در بچه هادیده می شود که پاها را در خارج ران و لگن قرار می دهند. این وضعیت نامطلوب است و موجب انحراف زانوها و دردهای زودرس در این افراد می گردد. بنابراین از این نوع نشستن باید اجتناب شود

نشستن صحیح روی صندلی اتومبیل

برای نشستن صحیح  روی صندلی اتومبیل بهتر است صندلی طوری تنظیم شود که زانوها در حد لگن و یا قدری بالاتر از آن قرار گیرد. بالش کوچکی در گودی کمر قرار گیرد و از حفاظ سر در پشت پس سر نیز استفاده شود. در هنگام نشستن روی میز در هر وضعیتی توصیه می شود از بالشتک در ناحیه گودی کمر استفاده شود