لیگامان یا رباط مچ پا(آناتومی مچ پا)

لیگامان ها یا رباط ها نوارهای بافتی بسیار محکمی هستند که به استخوان های دو طرف مفاصل متصل شده و موجب میشوند استخوان ها در کنار هم باقی مانده و از هم دور نشوند. رباط ها از طرف دیگر موجب میشوند تا استخوان های تشکیل دهنده مفاصل فقط در جهات خاصی حرکت کرده و مانع از حرکات استخوان ها در بعضی جهت ها میشوند.

رباط ها یا لیگامان ها شبیه زردپی یا تاندون ها هستند با این تفاوت که تاندون ها موجب اتصال عضلات به استخوان شده ولی رباط ها استخوان ها را به یکدیگر متصل میکنند. با این حال بافت تشکیل دهنده آنها شبیه به هم بوده و از فیبرهای کلاژن تشکیل شده اند.

رباط هایی که استخوان های مچ پا را بهم متصل میکنند در دو دسته داخلی و خارجی قرار گرفته اند.

رباطی را که در قسمت داخلی مچ پا قرار دارد رباط دلتوئید Deltoid ligament مینامند. این رباط در بالا به لبه پایینی قوزک داخلی مچ پا میچسبد و در پایین به استخوان های تالوس، کالکانئوس و ناویکولر متصل میشود و خود از قسمت هایی تشکیل شده است.

1

 تعداد لیگامان های قسمت خارجی مچ پا

در قسمت خارجی مچ پا سه لیگامان یا رباط قرار گرفته اند که عبارتند ار :

۱- لیگامان یا رباط تالوفیبولار قدامی Anterior talofibular ligament

این لیگامان یا رباط  از پایین قوزک خارجی به جلوی استخوان تالوس متصل میشود.

۲-لیگامان یا رباط کالکانئوفیبولار Calcaneofibular ligament

این لیگامان از پایین قوزک خارجی به استخوان پاشنه متصل میشود.

۳-لیگامان یا رباط تالوفیبولار خلفی Posterior talofibular ligament

این لیگامان از پایین قوزک خارجی به پشت استخوان تالوس متصل میشود.

2

درست در بالای مچ پا هم استخوان های تیبیا و فیبولا به توسط رباط های محکمی به یکدیگر متصل میشوند که عبارتند از

۱- لیگامان یا رباط تیبیوفیبولار قدامی تحتانی Anterior inferior tibiofibular ligament
2-لیگامان یا رباط تیبیوفیبولار خلفی تحتانی Posterior inferior tibiofibular ligament
3- لیگامان یا رباط خلفی فیبولار Posterior fibular ligament
4- لیگامان یا رباط عرضی Transverse ligament
5- لیگامان یا رباط بین استخوانی یا اینتراوسئوس Interosseous ligament ؛ این بافت بصورت پرده ایست که تقریبا در تمام طول استخوان های تیبیا و فیبولا بین آن دو کشیده شده و آنها را به یکدیگر متصل میکند.

3 4

محلی را که در بالای مچ پا استخوان های تیبیا و فیبولا در کنار هم قرار میگیرند سندسموز Syndesmosis میگویند. سندسموز یک مفصل است ولی حرکت زیادی ندارد.

در اطراف مفاصل مچ پا پرده بافتی وجود دارد که به آن کپسول مفصلی میگویند. سطح داخلی کپسول مفصلی از لایه دیگری به نام پرده سینوویال Synovial membrane پوشیده شده است که مایع سینوویال Synovial fluid را میسازد. مایع سینوویال یا همان مایع مفصلی مایع لغزنده و لزجی است که در داخل کپسول مفصلی قرار دارد و وظیفه آن لیز و لغزنده کردن سطوح غضروفی و همچنین تغذیه سلول های غضروف مفصل است. رباط های اطراف مفصل محکم به کپسول مفصلی چسبیده اند و در واقع جزئی از آن هستند.

5 6 7