عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا

خشک کردن مفصل مچ پا چیست؟

خشک کردن با فیوژن Fusion که به آن جوش دادن یا آرترودز Arthrodesis هم میگویند روشی است که از آن میتوان برای درمان آرتریت های شدید مفصل مچ پا که همراه با درد شدیدی هستند استفاده کرد.

عمل جراحی خشک شدن مفصل مچ پا

جوش دادن مفصل مچ پا موجب میشود تا سه استخوان تشکیل دهنده مفصل به یکدیگر متصل شده و هیچ حرکتی بین آنها صورت نگیرد. از عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  موقعی استفاده میشود که مفصل مچ پا بشدت تخریب شده و درد شدیدی برای بیمار ایجاد میکند. عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  وقتی انجام میشود که درد بیمار به هیچ روش درمانی دیگری پاسخ نداده است.

عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  موجب از بین رفتن درد مچ پای بیمار شده و یک مفصل پایدار و محکم را در اختیار بیمار قرار میدهد. با این حال یک چیز را از بیمار میگیرد و آن حرکت مچ پا است. بعد از   عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا مقدار زیادی از حرکات مچ پا از بین خواهد رفت.

عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  بیشتر در افراد جوانی که بدنبال شکستگی های مچ پا دچار آرتروز و تخریب شدید مچ شده اند استفاده میشود. با انجام عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  بیمار میتواند فعالیت های بدنی سنگین را با مچ پا انجام دهد. البته پیش نیاز انجام این جراحی سالم بودن مفاصل دیگر اندام تحتانی است.

روش  عمل جراحی خشک شدن مفصل مچ پا

در افراد مسن تر که به قدرت زیادی برای انجام فعالیت های روزانه نیاز ندارند انجام آرتروپلاستی یا تعویض مفصل مچ پا جایگزین مناسبی برای عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا  است. تعویض مفصل مچ پا نه تنها درد بیمار را از بین میبرد بلکه دامنه حرکتی مناسبی را هم در اختیار وی قرار میدهد. با این حال آرتروپلاستی یا تعویض مفصل مچ پا همانند تعویض مفاصل زانو یا تعویض مفصل ران عمل جراحی موفقی نیست و ممکن است با عوارضی مانند خراب شدن مفصل مصنوعی همراه باشد. عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا برخلاف تعویض مفصل، تا آخر عمر برای بیمار خواهد ماند و عوارض احتمالی آن را ندارد.

  • چگونگی عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا

برای انجام جراحی فیوژن یا خشک کردن مفصل مچ پا جراح ابتدا غضروف باقیمانده در سطوح زیرین تیبیا و فیبولا و سطح بالایی تالوس را برداشته و پس از اینکه این استخوان ها را در کنار هم قرار داد آنها را به توسط چند پیچ و یا با استفاده از اکسترنال فیکساتور به هم متصل میکند تا بدن بتواند بعد از چند ماه استخوان ها را به هم جوش داده و متصل کند.

در مواردی که از اکسترنال فیکساتور استفاده شده است این وسیله معمولا پس از سه ماه خارج میشود ولی وقتی از پیچ استفاده میشود معمولا پیچ ها در مچ پا باقی میمانند مگر اینکه مشکل خاصی ایجاد کنند که در آن صورت خارج میگردند.

عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا با  آرتروسکوپ

روش دیگر انجام عمل جراحی خشک کردن مفصل مچ پا،  استفاده از آرتروسکوپ است. در این روش ابتدا با استفاده از آرتروسکوپ غضروف سطح مفصلی سه استخوان مچ پا تراشیده شده و سپس استخوان ها با استفاده از پیچ یا اکسترنال فیکساتور به یکدیگر متصل میشوند.

پس از جراحی مچ پای بیمار مدتی در آتل قرا رداده میشود تا روند ترمیم زخم و جوش خوردن استخوان ها تسریع شود.

  • خواننده گرامی

  • پیشنهاد می شود مطلب "  " را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید