علت گیر یا ایمپینجمنت مچ پا

گیر یا ایمپینجمنت در اطراف مفصل مچ پا میتواند در جلو یا پشت مفصل باشد. ورزشکارانی که چند بار دچار پیچ خوردگی مچ پا  شده اند و یا یک پیچ خوردگی شدید داشته اند بیشتر به گیر یا ایمپینجمنت قدامی یا جلویی مبتلا میشوند.

گیر یا ایمپینجمنت  بخصوص در ورزشکارانی که مچ پا را زیاد به بالا خم میکنند مثل ورشکاران بسکتبال و فوتبال بیشتر دیده میشود.

علت گیر یا ایمپینجمنت مچ پا چیس علت گیر یا ایمپینجمنت مچ پا چیس2

ناپایداری مفصل مچ پا و جابجایی تالوس به جلو موجب گیر کردن لبه پشتی و پایینی تیبیا به سطح بالایی استخوان پاشنه میشود .

وقتی مچ پا زیاد و بطور مکرر به بالا خم میشود رباط های جلو مچ پا تحریک شده و متورم و کلفت میشوند. در این وضعیت رباط ها آمادگی بیشتری دارند که در حین بالا آمدن مچ پا در بین لبه پایینی استخوان تیبیا و لبه جلویی استخوان تالوس گیر کنند. گیر کردن رباط موجب التهاب بیشتر آنها و تحریک بافت سینوویال جلوی کپسول مفصل مچ پا و در نتیجه درد میشود.

بعد از پیچ خوردن مچ پا Ankle sprain رباط ها پاره شده و در حین ترمیم، بافت های ترمیمی زیادی تولید میشود که با مکانیسم قبلی در حین بالا آوردن مچ پا در بین استخوان ها گیر میکند. با مزمن شدن این وضعیت استخوان های اضافه به نام خار یا اسپور Bone spur در لبه پایینی و جلویی استخوان تیبیا یا در سطح بالایی استخوان تالوس ایجاد میشود. این برجستگی های استخوانی احتمال گیر کردن بافت نرم در جلوی مفصل را بیشتر میکنند.

گیر یا ایمپینجمنت خلفی یا پشتی بیشتر در کسانی دیده میشود که باله کار میکنند. در این افراد به علت اینکه در وضعیت ایستادن روی نوک پا، مچ پا شدیداً به سمت پایین میاید بافت نرم پشت مچ پا در بین لبه پایینی و پشتی استخوان تیبیا و لبه پشتی استخوان تالوس گیر کرده و موجب درد میشود.

گیر یا ایمپینجمنت پشتی در کسانی که استخوانچه اوس تریگونوم دارند بیشتر دیده میشود. در این افراد در حین پایین آوردن شدید مچ پا این استخوانچه بین لبه پشتی و پایینی استخوان تیبیا و سطح پشتی استخوان پاشنه یا کالکانه گیر میکند. گیر کردن این استخوانچه موجب فشار به بافت های نرم بالا و پایین آن و در نتیجه ایجاد درد میشود.