شکستگی مچ پا

شکستگی مچ پا از شکستگی های شایع اندام تحتانی است. در این ضایعات یک یا چند تا از استخوان هایی که مفصل مچ پا را تشکیل میدهند دچار شکستگی میشوند. ممکن است همراه با شکستگی، آسیب لیگامان هم وجود داشته باشد. در این آسیب ها هرچه تعداد استخوان های شکسته  شده بیشتر بوده و یا با آسیب لیگامان (رباط) همراه باشد شکستگی ناپایدارتر است.

علل شکستگی مچ پا

مهمترین علل شکستگی مچ پا عبارتند از

  •      پیچیدن یا چرخش شدید مچ پا
  •      سکندری خوردن و به زمین افتادن
  •      ضربه به مچ پا در حین تصادف اتومبیل

علائم شکستگی مچ پا

علائم شکستگی مچ پا ممکن است بسیار شبیه به یک پیچ خوردگی ساده مچ پا باشد. پس هر رگ به رگ یا پیچ خوردگی مچ پا باید به توسط پزشک معاینه شود.

در موارد شدیدتر مهمترین علائم شکستگی مچ پا شامل درد شدید و فوری در محل شکستگی، تورم، کبودی و خون مردگی، حساسیت محل به لمس و فشار، عدم توانایی بیمار در وزن گذاشتن روی پای مبتلا و تغییر شکل ظاهری مفصل مچ پا است.

تشخیص شکستگی مچ پا

مهمترین ابزار برای تشخیص شکستگی مچ پا استفاده از رادیوگرافی ساده است. پزشک معالج ممکن است از سی تی اسکن یا ام آر آی هم برای کمک به تشخیص شکستگی مچ پا یا برنامه ریزی برای درمان شکستگی مچ پا استفاده کند.

درمان شکستگی مچ پا

برای درمان شکستگی مچ پا بسته به محل شکستگی نوع درمان شکستگی مچ پا متفاوت است.

برای آشنایی با تعویض مفصل مچ پا روی لینک کلیک کنید