شکستگی استخوان بازو (کندیل خارجی) در ناحیه آرنج

آناتومی استخوان بازو

تنه استخوان بازو تقریبا به شکل استوانه ای است. این استخوان به شکل یک کره گرد درآمده و سر استخوان بازو را میسازد در قسمت پایین پهن شده و سه ساختمان به هم چسبیده را میسازد. ساختمان خارجی استخوان بازو تقریبا یه شکل یک کره بوده و به آن کندیل لترال یا لقمه خارجی میگویند. ساختمان داخلی به شکل یک مثلث بوده و به آن اپی کندیل داخلی میگویند و ساختمان بین آن دو به شکل یک قرقره است و به آن تروکلئا Trochlea میگویند.

شکستگی کندیل لترال Lateral condyle یا لقمه خارجی آرنج بیشتر در بچه ها و بدنبال زمین خوردن در حالتی که فرد دست خود را حائل قرار داده تا زمین نخورد ایجاد میشود. گاهی اوقات همراه با این شکستگی دررفتگی مفصل آرنج هم بوجود میاید.

        شکستگی کندیل لترال استخوان بازو

1530_orig images (42)

علائم و نشانه های شکستگی کندیل خارجی بازو

مهمترین علائم و نشانه های شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو  " درد "  بخصوص در سطح خارجی آرنج است. این درد با فشار به قسمت خارجی آرنج بیشتر میشود و حرکات ارنج در این بیماران دردناک میشود.

در رادیوگرافی ساده میتوان شکستگی استخوان کندیل خارجی استخوان بازو  را مشاهده کرد. گاهی اوقات تشخیص شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو  در کودکان بسیار مشکل میشود و پزشک معالج از آرنج سالم هم عکس برداری کرده و با مقایسه تصویر رادیولوژی دو آرنج سعی میکند تغییرانی را که میتواند به نفع یک شکستگی باشد پیدا کند.

1076 7 1076 1 1076 2

شکستگی با جابجایی کم      شکستگی با جابجایی زیاد          فیکس کردن شکستگی با پین

درمان شکستگی کندیل خارجی بازو

 

شکستگی کندیل خارجی استخوان  بازو در واقع یک شکستگی داخل مفصلی است و مانند هر شکستگی دیگر داخل مفصلی نیاز است تا قطعات شکسته شده بسیار دقیق جااندازی شوند وگرنه احتمال بد جوش خوردن  شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو  و بدنبال آن ایجاد آرتروز در مفصل زیاد میشود.

اگر شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو  کاملا بدون جابجایی باشد درمان آن بی حرکت کردن آرنج با استفاده از یک آتل بلند دست است. به علت اتصال عضلات قوی ساعد به محل قطعه شکسته شده ،  حتی اگر این قطعه در ابتدا جابجایی نداشته باشد ممکن است در روز های بعد، حتی در داخل آتل به علت انقباض عضلات ذکر شده جابجا شود. به همین علت اگر این نوع درمان برای بیمار استفاده  شود پزشک معالج تا سه هفته، هفته ای یک بار از آرنج بیمار رادیوگرافی به عمل میاورد تا اگر در این مدت کوچکترین جابجایی در قطعه شکسته شده ایجاد شود، جابجایی از نظر دور نماند.

بعد از سه هفته احتمال جابجایی کم شده و دیگر نیازی به تکرار رادیوگرافی نیست. اندام فوقانی بیمار معمولا ۶-۳ هفته در اتل باقی میماند. پس از این مدت مفصل آرنج دچار خشکی و محدودیت حرکتی خواهد شد و بیمار باید به مدت چندین هفته و یا حتی چندین ماه زیر نظر یک متخصص فیزیوتراپی حرکات و نرمش هایی را برای مفصل آرنج انجام دهد تا دامنه حرکتی مفصل آرنج مجددا به حالت اولیه بازگردد

در صورتیکه شکستگی کندیل خارجی بازو همراه با جابجایی باشد باید جااندازی شده و با عمل جراحی و  توسط چند عدد پین قطعه کسسته شده فیکس شود. پین ها معمولا بعد از شش هفته خارج میشوند.

عوارض شکستگی کندیل خارجی بازو

مهمترین عوارض شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو عبارتند از:

  • جوش نخوردن شکستگی

همانطور که گفتیم به علت انصال عضلات قوی به قطعه شکسته شده، احتمال جابجایی زیاد قطعه وجود دارد. در این حالت ممکن است شکستگی کندیل خارجی بازو  جوش نخورد. درمان جوش نخوردن استخوان عمل جراحی و فیکس کردن قطعه است.

  • کوبیتوس والگوس Cubitus valgus

کوبیتوس والگوس به معنای انحراف ساعد به سمت خارج است. این عارضه معمولا بدنبال جوش نخوردن شکستگی بوجود میاید. وقتی قطعه شکسته شده جوش نخورد به سمت بالا حرکت میکند و این موجب میشود سر استخوان رادیوس که در زیر با این کندیل مفصل میشود هم به سمت بالا حرکت کند. این حابجایی استخوان رادیوس ( زند اعلا) موجب انحراف زاویه ساعد به سمت خارج و ایجاد کوبیتوس والگوس میشود.

گاهی اوقات بدنبال شکستگی کندیل خارجی استخوان بازو ، صفحه رشد نزدیک کندیل خارجی بازو  صدمه دیده و این صدمه موجب رشد نامتقارن و تغییر شکل آرنج میشود. درمان این تغییر شکل در موارد شدید عمل جراحی است. با استفاده از عمل جراحی، استخوان بالای کندیل خارجی شکسته شده ( استئوتومی سوپراکندیلر) و آرنج در حالت مناسب قرار میگیرد.

1076 4 1076 6     1076 3

جوش نخوردن شکستگی        کوبیتوس والگوس                                              عارضه فلج عصب اولنا در دست

  • فلج تاخیری عصب اولنا

وقتی به علت جوش نخوردن قطعه شکسته شده کوبیتوس والگوس ایجاد میشود عصب اولنا که از قسمت داخلی مفصل آرنج عبور میکند تحت کشش شدیدی قرار میگیرد. این کشش میتواند موجب فلج شدن عصب و ایجاد علائم و نشانه های مربوطه شود. درمان این وضعیت کم کردن کشیدگی عصب اولنا به وسیله جابجا کردن محل آن به جلوی آرنج است.