شکستگی آرنج

شکستگی آرنج

بعد از هر شکستگی آرنج، چه آن شکستگی با بی حرکتی و گچ گیری درمان شده و چه برای درمان آن ازعمل شکستگی آرنج استفاده شود در پایان مدت درمان، آرنج دچار محدودیت حرکتی میشود. به بیان ساده تر ، آرنج نمیتواند کاملا خم یا کاملا باز شود. بنابراین در پایان دوره درمان شکستگی آرنج پزشک معالج از روش هایی استفاده میکند تا توسط آنها حرکات آرنج به حالت قبل از شکستگی آرنج برگردد. در ادامه به آناتومی آرنج, علائم شکستگی آرنج و درمان آن پرداخته شده است.

بسته به شدت و علت شکستگی آرنج و نوع درمان و سن بیمار و ... حرکات آرنج ممکن است کاملا طبیعی شود و یا ممکن است قدری محدودیت حرکت تا آخر عمر برای بیمار باقی بماند. مهمترین اقدام برای بهبود حرکت آرنج حرکت دادن آن است. حرکات آرنج پس از شکستگی استخوان آرنج شامل انواع زیر میباشد :

  • بیمار آرنج خود را شل نگه میدارد و درمانگر آرنج او را خم و راست میکند. به این کار حرکت پاسیو میگویند.
  • بیمار با اراده خود آرنج را خم و راست میکند. این حرکات را اکتیو مینامند.
  • ممکن است از ترکیبی از این دو نوع حرکت برای حرکت آرنج استفاده شود. نوع حرکات مورد نیاز توسط پزشک معالج مشخص میشود. حرکات پاسیو توسط فیزیوتراپ انجام شده و حرکات اکتیو توسط وی آموزش داده شده تا بوسیله خود بیمار انجام شود.

بعد از هر شکستگی آرنج ممکن است استخوان اضافه در محل تشکیل شود و پزشک معالج با انجام اقدامات خاصی میتواند احتمال بروز آنها را کاهش دهد.

آناتومی مفصل آرنج

آناتومی مفصل آرنج

مفصل آرنج از سه استخوان تشکیل میشود. در بالا قسمت پایینی استخوان بازو Humerus bone قرار دارد و در پایین قسمت بالایی دو استخوان ساعد یعنی زند زیرین و زند زبرین در تشکیل مفصل آرنج شرکت میکنند. زند زیرین یا Ulna همان استخوانی است که در طرف انگشت کوچک دست قرار گرفته است و زند زبرین یا Radius استخوانی است که در طرف شست دست است. در دو طرف مفصل آرنج یعنی در طرف خارج و داخل آن لیگامان هایی وجود دارد که مفصل آرنج را پایدار نگه میدارند.

لیگامان هایی که در قسمت خارجی قرار دارند استخوان بازو را به استخوان زند زبرین یا رادیوس متصل میکند و لیگامان هایی که در قسمت داخلی مفصل آرنج قرار دارند استخوان بازو را به استخوان زند زیرین یا النا متصل میکنند. مفصل آرنج مثل لولا حرکت خم و باز شدن دارد یعنی فقط در یک جهت حرکت میکند. در شکستگی های ناحیه آرنج هر کدام از این سه استخوان میتواند دچار شکستگی شود .

علائم

فرد هنگام شکستن استخوان آرنج و وقوع سانحه، ناگهان درد شدید تیزی را در آرنج احساس می‌کند. عکس‌العمل طبیعی بیمار برای مقابله با این درد توان‌فرسا این است که بازوی آسیب دیده را به منظور محافظت از آن محکم با دست دیگر می‌گیرد. درد معمولاً در پشت آرنج احساس می‌شود و گاهی اوقات به سرعت آرام می‌شود و تنها درد سنگینی در ناحیه صدمه دیده به‌جا می‌ماند که در شب و صبح زود اوج می‌گیرد. علائم شکستگی آرنج دست گاهی با تورم و کبودشدگی نیز همراه است و در صورت لمس کردن محکم استخوان آسیب دیده دردناک نیز هست. درد هنگام حرکت‌های خاص آرنج، مچ یا شانه یا در طول فعالیت‌های تحمیل وزن بر بازوی صدمه دیده (مانند فشار دادن) تشدید می‌شود. کشیدن یا منقبض کردن عضله سه سر معمولاً باعث بروز درد می‌شود و صاف کردن مفصل آرنج نیز با توجه به درد شدید تقریباً غیرممکن است. همچنین بیمار گاهی اوقات در آرنج، ساعد، دست یا انگشتان احساس سوزن سوزن شدن یا کرختی می‌کند. در شکستگی آرنج دست شدید (توأم با جابه‌جایی و دررفتگی استخوان) بدشکلی مشخصی نیز به چشم می‌خورد. با مشاهده هر کدام از علائم شکستگی به منظور درمان شکستگی آرنج دست به پزشک مراجعه کنید.

شکستگی پایین استخوان بازو (شکستگی سوپراکندیلر) در آرنج

شکستگی های پایین استخوان بازو یا به عبارتی دیگر شکستگی بالای آرنج که به آن شکستگی سوپراکندیلر هم میگویند، حدود دو درصد کل شکستگی آرنج در بالغین را تشکیل میدهند. این شکستگی آرنج در بالغین نادر بوده ولی یکی از شکستگی های شایع در بچه ها است. اهمیت این شکستگی آرنج در احتمال آسیب رسیدن به شریان براکیال یا بازویی است که ممکن است بسیار خطرناک باشد.

شکستگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج

در ناحیه آرنج قسمت پایینی استخوان بازو با دو استخوان که ساعد را میسازند مفصل میشود. این دو استخوان را رادیوس ( زند اعلی یا بالایی) و اولنا ( زند اسفل یا پایینی) مینامند. استخوان رادیوس در قسمت بالایی خود به شکل یک استوانه کم ارتفاع یا یک دیسک است که به آن سر استخوان رادیوس میگویند. سطح بالایی این دیسک مقعر است و با سطح محدب کندیل لترال بازو مفصل میشود. بلافاصله زیر سر رادیوس را گردن استخوان رادیوس مینامند.

شکستگی آرنج کودکان

شکستگی آرنج در اطفال جزو شکستگی های شایع است بطوریکه حدود ده درصد کل شکستگی های بچه ها را شامل میشود. شکستگی  آرنج معمولاً به علت زمین خوردن بچه بوجود میاید. در حین زمین خوردن، فرد بطور غیر ارادی دست خود را جلو میاورد. با برخورد کف دست به زمین نیروی کافی به دست و سپس به ناحیه آرنج اعمال میشود و موجب شکستگی آرنج میشود.

شکستگی سوپراکندیلر در پایین ترین قسمت استخوان بازو و درست بالای مفصل آرنج است. این شکستگی شایع ترین شکستگی آرنج اطفال بوده و معمولاً در بچه های با سن کمتر از ۸ سال دیده میشود.

این شکستگی یکی از خطرناک ترین شکستگی های آرنج میباشد چون میتواند موجب آسیب عروقی شود. علت ایجاد این شکستگی آرنج ، زمین خوردن بچه با دست است. اگر بچه با کف دست زمین بخورد، قطعه پایینی به خلف (پشت) میرود. این نوع شکستگی را Extension type میگویند. اگر بچه با آرنج زمین بخورد قطعه پایینی شکستگی آرنج به جلو جابجا میشود. این نوع شکستگی را Flexion type میگویند.

  • خواننده گرامی

  • پیشنهاد میشود مطلب" درمان شکستگی آرنج" را جهت کسب اطلاعات بیشتر مطالعه فرمایید .