درمان پارگی لیگامان مچ پا

علت پارگی لیگامان مچ پا

 علت پارگی لیگامان مچ پا این است که پا در حین راه رفتن پیچ میخورد. این پیچ خوردگی مچ پا پا موجب میگردد تا لیگامان های جانبی  در اطراف مچ پا بخصوص در قسمت خارجی مچ پا تحت کشش بیش از حد تحملش قرار گیرد وباعث پارگی لیگامان مچ پا می شود. پارگی لیگامان مچ پا درجات و شدت های متفاوتی دارد. گاهی اوقات پارگی لیگامان مچ پا  کم و خفیف بوده و در مواردی ممکن است تمام رباط بطور کامل پاره شود.

تشخیص پارگی لیگامان مچ پا

پارگی لیگامان مچ پا اگر شدید باشد ممکن است همراه با آسیب غضروف مفصلی سطح بالایی استخوان تالوس باشد به همین علت برای تشخیص پارگی لیگامان مچ پا گاهی اوقات پزشک ارتوپد برای بررسی بیشتر سطح مفصلی استخوان تالوس از ام آر آی استفاده میکند.
رگ به رگ شدن مچ پا با مکانیسم کشش رباط ها در بچه ها نادر است. بروز علائم شبیه رگ به رگ شدن مچ پا در بچه ها اغلب به علت آسیب صفحات رشد پایین درشت نی و نازک نی است. آسیب این صفحات رشد ممکن است در رادیوگرافی ساده مچ پا بصورت شکستگی صفحه رشد دیده شود. با این حال در اکثر اوقات آسیب صفحات رشد انتهای پایینی درشت نی و نازک نی آثاری در رادیوگرافی مچ پا از خود نشان نمیدهند.

درمان پارگی لیگامان مچ پا

 هدف از درمان پارگی لیگامان مچ پا بازگشت به وضعیت قبل از آسیب دیدگی مچ پا است لذا منظور این است که هدف درمان پارگی لیگامان مچ پا به صورت کامل است. زمان لازم برای درمان پارگی لیگامان مچ پا بستگی به شدت آسیب دارد. این زمان درمان پارگی لیگامان مچ پا می تواند از چند روز  تا چند ماه  متفاوت باشد.

- گاهی بر حسب تشخیص پزشک برای کشیدگی های شدید و پارگی لیگامان مچ پا استفاده از آتل لازم است
- چنانچه پاره شدگی کامل در لیگامان مچ پا داشته باشیم  برای درمان پارگی لیگامان مچ پا جراحی لازم می شود

خواننده گرامی پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیش تر در زمینه آسیب های مچ پا  مطالعه فرمایید