درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف،علت آن

1

مقدمه

مفصل اسکاپولوتوراسیک (مفصل کتفی- سینه ای) در جایی قرار دارد که تیغه شانه (که به آن کتف هم گفته می شود) از روی دیواره قفسه سینه (دیواره توراکس) عبور می کند. هنگامی که حرکت این مفصل باعث احساس یا صدای سخت و ساینده، صدای ترکیدن یا تلق تلق (خرت خرت، تق تق و یا ساییده شدن استخوان ها به هم) شود پزشکان به آن سندروم کتف صدا دهنده می گویند. سندروم کتف صدا دهنده نسبتا نادر است و هنگامی اتفاق می افتد که بافت های نرم میان کتف و دیواره قفسه سینه ضخیم، تحریک یا ملتهب می شوند. سندروم کتف صدا دهنده همچنین می تواند در صورتی اتفاق بیفتد که استخوان های تیغه شانه یا قفسه سینه به یکدیگر ساییده شوند.
این مقاله در درک موارد ذیل به شما کمک می کند:
چه چیزی باعث سندروم کتف صدا دهنده می شود.
پزشکان این بیماری را چگونه درمان می کنند.

آناتومی

در این بیماری چه قسمت هایی از بدن درگیر می شوند؟ شانه از سه استخوان تشکیل شده است: هومروس (استخوان بازو)، ترقوه (چنبر) و کتف (تیغه شانه). دو عضله بزرگ به قسمت جلویی کتف یعنی جایی که کتف روی دیواره قفسه سینه قرار می گیرد متصل هستند. یکی از این عضلات که عضله ساب اسکاپولاریس نامیده می شود به جلوی کتف یعنی جایی که کتف در مقابل دیواره قفسه سینه قرار می گیرد متصل است. عضله سراتوس قدامی به لبه ای از کتف که به ستون فقرات نزدیک تر است متصل است. این عضله از مقابل کتف عبور می کند، به دور دیواره قفسه سینه می پیچد و به دنده هایی که در قسمت جلویی قفسه سینه هستند متصل می شود.
بورس یک کیسه پر از مایع است که به مانند لایه ای در میان بافت های نرم قرار می گیرد و مانع از اصطکاک آن ها با یکدیگر می شود. یک بورس در میان دوعضله کتف قرار دارد. یک بورس هم در فضای میان عضله سراتوس قدامی و دیواره قفسه سینه وجود دارد. هنگامی که کیسه های بورس ملتهب می شوند به بیماری ناشی از آن بورسیت گفته می شود. بورسیت اسکاپولوتوراسیک به التهاب بورس زیر تیغه شانه اشاره دارد و می تواند منجر به درد کتف شود. این نوع بورسیت بیشتر در گوشه بالایی کتف که به ستون فقرات نزدیک تر است شایع است و همچنین در زیر نوک پایینی کتف هم بوجود می آید. در هر دو مورد، بورسیت می تواند باعث ایجاد صدا و احساس سندروم کتف صدا دهنده شود. در عین حال ممکن است مفصل شخصی بورسیت داشته باشد ولی هیچ نوع صدای ساییده شدن یا ترکیدن ندهد.

علت ها و دلائل

صدا دادن کتف بر اثر وجود مشکلاتی در بافت های نرم و استخوان های کتف و دیواره قفسه سینه بوجود می آید. این بیماری می تواند هنگامی شروع شود که بافت های میان کتف و تیغه شانه بر اثر التهاب ضخیم شوند. معمولا التهاب بر اثرحرکات تکراری بوجود می آید. حرکات خاصی از شانه مانند حرکات پرتاب توپ بیسبال یا چسباندن کاغذ دیواری که بارها و بارها انجام شوند می توانند باعث التهاب بافت های مفصل شانه شوند.
در موارد دیگر، عضلات زیر کتف از شدت ضعف و عدم فعالیت منقبض می شوند (تحلیل می روند) آنگاه استخوان کتف نزدیک تر به قفسه سینه حرکت می کند. این بدین معنی است که کتف در طول حرکت به استخوان های دنده می خورد یا ساییده می شود.
تغییر نحوه قرارگیری یا فاصله افتادن میان استخوان های مفصل اسکاپولوتوراسیک هم می تواند باعث صدا دادن کتف شود. هنگامی که دنده یا کتف شکسته بدرستی تراز نمی شود چنین چیزی می تواند باعث ایجاد برجستگی هایی در خط جوش خوردن آن ها و ساییده شدن یا به هم خوردن مشخص استخوان ها در هنگام حرکت کتف بر روی دیواره قفسه سینه شود.

2
ساییده شدن یا به هم خوردن استخوان هاهمچنین می تواند در صورتی اتفاق بیفتد که نوعی انحنا، برجستگی یا برآمدگی غیر طبیعی روی لبه بالایی کتف که نزدیک مرکز کمر است وجود داشته باشد (به این اختلالات برجستگی های لوشکا گفته می شود). هر زمان که اختلالی در استخوان وجود داشته باشد، یکی از واکنش های ممکن بدن به آن ایجاد بورس است. ممکن است بورس جدید پس از ایجاد ملتهب شده باعث ایجاد علائم بیماری بورسیت شود.

علائم و نشانه ها

ممکن است هنگامی که کتف در امتداد دیواره قفسه سینه حرکت می کند نوعی صدای ساییده شدن یا بهم خوردن استخوان ها در امتداد لبه یا زیر سطح کتف شنیده یا احساس شود. این احساس ساییده شدن کریپتوس هم نامیده می شود. گاهی مفصل در زمان حرکت کردن صدای ترکیدن یا تق تق می دهد. حس کردن این صداها اغلب باعث بوجود آمدن هیچ دردی نمی شود. در مقابل، بورسیت اسکاپولوتوراسیک دردناک است چه کریپتوسی در مفصل وجود داشته باشد یا نه. بورس دردناک معمولا نسبت به لمس کردن حساس است و بافت ناحیه دردناک اغلب ضخیم به نظر می رسد.

تشخیص

پزشک چه آزمایش هایی می گیرد؟ پزشک سوالات زیادی درمورد سابقه بیماری خواهد پرسید. هدف از این سوالات پی بردن به این مسئله است که آیا فرد در گذشته مشکلات مشابهی داشته است، آیا کتف او آسیب دیده است یا هیچ یک از فعالیت های او به حرکات مکرر شانه نیاز دارند.
پزشک همچنین معاینه فیزیکی انجام خواهد داد و نحوه قرارگیری کتف را بررسی خواهد کرد. ممکن است وی در حالی که بیمار کتف و شانه اش را حرکت می دهد با گوشی پزشکی به صداهای کتف و شانه گوش کند. ممکن است بیمار به هنگام حرکت دادن کتف و شانه احساس درد کند ولی مهم  این است که پزشک بداند مشکل بیمار دقیقا از کجا نشات می گیرد. پزشک می تواند با لمس بافت های اطراف کتف پی ببرد که بورس حساس یا بر اثر التهاب ضخیم شده است.
ممکن است پزشک آزمایش اشعه ایکس تجویز کند تا بتواند فضای بین کتف و قفسه سینه را ببیند. تصویر اشعه ایکس می تواند اختلالات استخوان مانند شکستگی دنده ها یا کتف را نشان دهد. در مواردی که ممکن است استخوان ها مشکلی داشته باشند، پزشک توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) تجویز می کند تا تصویر دقیق تری در اختیار داشته باشد. اگر بیمار مشکوک به بورسیت باشد، ممکن است از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (ام آر آی) برای تعیین محل بورس و بزرگی آن استفاده شود. در ام آر آی از امواج مغناطیسی برای نشان دادن برش هایی از بافت های نرم بدن استفاده می شود.

درمان

جراحی

معمولا پزشکان جراحی را تنها در صورتی توصیه می کنند که درمان های غیر جراحی موفق نبوده باشند. ممکن است جراحی در صورتی مورد نیاز باشد که مشکل بر اثر نوعی ناهنجاری استخوانی بوجود آمده باشد. در متداول ترین عمل جراحی کتف برای درمان صدا دادن کتف، جراح قسمت کوچکی از گوشه بالایی کتف که از بقیه قسمت ها به ستون فقرات نزدیک تر است را بیرون می کشد.

برداشتن استخوان

برای برداشتن قسمت کوچکی از کتف، درست در زیر لبه بالایی استخوان برشی زده می شود. جراح بافت ها را کنار می زند تا بخش برجسته استخوان که خار کتف نامیده می شود نمایان شود. بافت هایی که عضلات را به قسمت بالایی کتف متصل می کنند به دقت جدا شده و از سر راه برداشته می شوند. سپس جراح از ابزار ویژه ای برای برداشتن گوشه کتف استفاده می کند. با مته جراحی سوراخ هایی در خار استخوان کتف ایجاد می شوند. سپس انتهای عضلات قسمت بالای کتف دوباره به خار کتف بخیه می شوند و برش بسته می شود.

3

بورسکتومی آرتروسکوپیک

جراحان گاهی برای بیرون کشیدن بورس اسکاپولوتوراسیک ملتهب جراحی آرتروسکوپیک انجام می دهند. به برداشتن بورس بورسکتومی گفته می شود. ایجاد برش های کوچک به جراح اجازه می دهد که یک دوربین تلویزیون کوچک که آرتروسکوپ نامیده می شود را به درون مفصل وارد کند. جراح از طریق برش کوچک دیگری ابزارهای خاصی را بکار می گیرد تا بورس ملتهب را بردارد. در عین حال آرتروسکوپ هم نشان می دهد که چه اتفاقاتی در حال وقوع است.

بعد از جراحی

دوره بعد از جراحی بیشتر شامل درمان می شود. بعد از جراحی کتف، دست بیمار به گردن بسته می شود. حرکات منفعل شانه را می توان بلافاصله بعد از جراحی شروع کرد ولی برای اطمینان از محکم شدن و بهبود عضلاتی که دوباره به سوراخ های ایجاد شده در کتف بخیه شده اند باید به مدت حدود هشت هفته هیچ تمرین ورزشی فعالانه ای صورت نگیرد. معمولا افراد انجام تمرینات و فعالیت های مقاومتی را بعد از ۱۲ هفته آغاز می کنند. احتمالا جراح توصیه خواهد کرد که در طول دوره توانبخشی  یک فیزیوتراپیست یا کار درمان گر با بیمار کار کند.

درمان غیر جراحی

فیزیوتراپی

بیشتر پزشکان درمان های غیر جراحی را برای بیماران مبتلا به صدا دادن گردن و کتف تجویز می کنند. این نوع درمان ها عموما موفقیت آمیز هستند بخصوص هنگامی که مشکل ناشی از بافت های نرم باشد.ممکن است فیزیوتراپی یا کار درمانی بخشی از برنامه توانبخشی بیمارانی باشد که تحت درمان غیر جراحی بوده اند.

دارو

ممکن است پزشکان درمان را با تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند آسپیرین و ایبوپروفن شروع کنند.

استراحت کردن و گذاشتن یخ هم می تواند به کاهش التهاب و سبک کردن درد کمک کند. برخی بیماران هم از کار کردن با فیزیوتراپیست یا کاردرمان گر بهره مند می شوند. اگر درد و التهاب با این درمان ها از بین نرود ممکن است پزشک یکی دوبار تزریق کورتیزون به بورس را تجویز کند. کورتیزون استروئیدی است که التهاب را به طور موثری کاهش می دهد.

 درمانگر می تواند به درمان درد و التهاب کمک کند. درمانگرها همچنین برای اطمینان از اینکه ستون فقرات و استخوان های شانه در بهترین وضعیت قرارگیری خود هستند حالت بدن را ارزیابی می کنند. یک برنامه تقویت کننده برای افزایش حجم عضلات زیر کتف می تواند به ایجاد لایه ای مانع اصطکاک از بافت های نرم میان کتف و قفسه سینه کمک کند.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه درمان جراحی تنها در مواردی توصیه می شود که درمانهای غیر جراحی به خوبی جواب ندهند، پس از مراجعه به پزشک ترسی نداشته باشید و دستورات پزشک معالج خود را با دقت انجام دهید. لازم به ذکر است که بیشتر درمان های غیرجراحی موفقیت آمیز، کم خطر و بدون درد هستند.