درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا

درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا

درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا بسته به محل آن در استخوان تالوس متفاوت است.  ضایعه استخوانی در استئوکندریت دیسکان مچ پا  ممکن است در سطع فوقانی تالوس و در طرف قوزک خارجی ایجاد شده یا در سطح فوقانی و در سمت قوزک داخلی باشد. ضایعاتی که در سمت خارج هستند معمولا بدنبال ضربه بوجود میایند و به شکل یک قطعه استخوانی نازک هستند و معمولا خودبخود خوب نمیشوند و موجب آسیب مفصل شده و بیشتر نیاز به جراحی پیدا میکنند در حالیکه آنهایی که در طرف داخل هستند معمولا به شکل یک قطعه استخوانی کلفت بوده و کمتر سابقه ضربه را میدهند و معمولا خودبخود خوب میشوند و آسیب درازمدت کمتری را به مفصل مچ پا میرسانند و کمتر نیاز به جراحی پیدا میکنند.

روش درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا

 

 درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا به دو روش زیر انجام میشود :

  • اگر مشکل بلافاصله بعد از ضربه تشخیص داده شود درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا بسته به اینکه شکستگی بدون جابجایی یا با جابجایی باشد متفاوت است. اگر شکستگی بدون جابجایی باشد، درمان استئوکندریت دیسکان مچ پا بصورت بیحرکت کردن مچ پا با گچ گیری است تا قطعه شکسته شده جوش بخورد. ممکن است لازم باشد در مدتی که پای بیمار در گچ است، بیمار از گذاشتن پا بر روی زمین اجتناب کند. در صورت جابجا بودن شکستگی باید با عمل جراحی، قطعه شکسته شده جااندازی و سپس با پین یا پیچ فیکس شود.

 

اگر استئوکندریت دیسکان مچ پا در مراحل اول تشخیص داده نشود، ممکن است قطعه شکسته شده جوش نخورده و درد بیمار ادامه یابد. در این موارد مزمن، اگر قطعه اصلا جابجا نباشد و یا در نوجوانان، درمان معمولا بصورت یک دوره درمان غیر جراحی شامل بیحرکتی با اسپلینت یا گچ است. اگر با این روش درمانی بعد از گذشت ۶-۴ ماه  در استئوکندریت دیسکان مچ پا بهبودی حاصل نشد میتوان از جراحی استفاده کرد.

  • اگر قطعه کاملا جابجا باشد باید حتما جراحی انجام شود. اگر قطعه سر جایش باشد و کمی جابجا شده باشد و در سمت خارج باشد هم باید جراحی شود. جراحی شامل برداشتن قطعه استخوانی و سپس دریل کردن محل آن و ایجاد چند سوراخ کوچک در محل قبلی استخوان است. وقتی قطعه استخوانی جابجا میشود یک گودال کم عمق در جای آن و در روی تالوس باقی میماند. پزشک ارتوپد در این محل با دریل های بخصوصی سوراخ هایی ایجاد میکند تا از طریق این سوراخ ها عروق خونی به محل رسدیده و در آنجا بافتی را درست کنند که محل خالی را پر کرده و موجب صاف شده سطح غضروف در محل شود.

 

جراح ارتوپد  ممکن است این جراحی را بصورت معمول با شکاف دادن پوست و بافت های زیر آن و رسیدن به مفصل مچ پا انجام دهد یا به توسط آرتروسکوپ مبادرت به عمل جراحی کند. در تکنیک آرتروسکوپی پزشک جراح از طریق چند شکاف کوچک در روی پوست لوله هایی را به داخل مفصل مچ پا میفرستد. از طریق یکی از این لوله ها که به دوربین متصل است داخل مفصل را میبیند و از طریق لوله های دیگر ابزارهای جراحی را وارد مفصل مچ پا میکند تا عمل جراحی را انجام دهد.

بعد از جراحی  استئوکندریت دیسکان مچ پا

بیمار معمولا بمدت شش هفته بعد از جراحی  استئوکندریت دیسکان مچ پا  باید با عصای زیر بغل راه رفته و پایش را زمین نگذارد. حرکات مفصل مچ پا مدت کوتاهی بعد از جراحی شروع میشود. در این مدت بیمار باید از اسپلینت های بخصوصی استفاده کند.