درمان خشک شدن شانه (حرکت نکردن)

آناتومی شانه

شانه های شما دارای یک مفصل حفره دارو توپکی شکل میباشد که از ۳ استخوان تشکیل شده است. استخوان بالای بازو(هومروسhumerus)، استخوان شانه (اسکاپولاscapula)، استخوان ترقوه کلاویسل(clavicle) .

مرکز استخوان بالای بازو دارای یک قسمت توپکی شکل است که در داخل یک حفره درروی شانه قرارمیگیرد. بافت های اتصال که کپسول نام دارد اطراف این استخوانها را پوشانده است و به شانه های شما کمک میکند تاحرکت کند مواد موجود در سینوویال ،باعث لغزنده شدن کپسول ومفصل مشود. کپسول شانه در اطراف مفصل شانه وتاندون های محور چرخشی شانه قراردارد. در این مقاله به  تشخیص و دلایل و درمان خشکی شانه پرداخته ایم.

Untitled

خشک شدن شانه چیست؟

خشکی شانهکه به آن چسبندگی کپسولها هم گفته میشود باعث درد شانه و سخت شدن شانه ها میشود و با گذشت زمان شانه ها برای حرکت دچار مشکل میشوند.این عارضه معمولا برای ۲ درصد از مردم اتفاق می افتد. افراد بین سن ۲۰ تا ۴۰ سال به این بیماری دچار میشوند ومیزان ابتلا به آن درخانمها بیشتر ازآقایان میباشد. خشک شدن شانه ها معمولا بعد از یک مدت بی حرکتی شانه ها بوجود می آید معمولا بی حرکت بودن شانه ها بعد از انجام جراحی ،شکستگی و یا آسیب های دیگر اتفاق می افتد .حرکت دادن شانه ها بعداز عمل جراحی یکی از عوامل جلوگیری ازخشک شدن شانه ها میباشد. در سه مرحله پیشرفت میکند. روش درمان این بیماری بیشتر براساس شانه درد بیمار می باشد و با انجام فیزیوتراپی قدرت وحرکت به مفصل شانه بازمی گردد.

download

درحال خشک شدن

دراین مرحله دردشما به آرامی شدید وشدیدترمیشودزمانی که این درد شدید شد شانه های شما قادربه حرکت نیستند.خشک شدن ویخ زدن شانه ها معمولا بین ۶ هفته تا ۹ ماه طول میکشد.

شانه خشک شده

دراین مرحله سختی شانه باقی میماند ودرد آن شدید تر میشود درطول ۴ تا ۶ماه که شانه ها ی شما کاملا خشک شده اند انجام فعالیت های روزانه بسیار سخت میباشد.

ازبین رفتن خشکی شانه ها

حرکت شانه ها معمولا بعد از اینکه خشکی شانه ها برطرف شد انجام میشود. انجام حرکات کامل وطبیعی وبرگشت به حالت اولیه معمولابین ۶ ماه تا ۲ سال طول میکشد. در روند خشک شدن شانه ،بافت های نرم کپسولی شانه خشک وسخت ودچار التهاب میشوند.

علائم و نشانه ها

درهنگام خشک شدن شانه ها کپسول های مفصل شانه کپسول ها ضخیم میشوند وجای استخوان ها باریک ترمیشود وگروهی از بافت ها سخت میشوند وچسبنده میشوند. دربیشترموارد مواد موجود درسینوویال مفصل کمترمیشود. از علائم خشکی شانه این میباشد که شما چه به تنهایی وچه باکمک دیگران نمیتوانیدشانه های خودراحرکت دهید ؛ درد درافرادی که دچار این عارضه شده اند یا شدید ویاخفیف میباشد.درد این عارضه با پیشرفت آن وحرکت دادن شانه ها بیشترمیشود.درد آن معمولا درناحیه خارجی شانه ودرقسمت بالای بازو ایجادمیشود.

images (1)

علت و دلایل

علت خشکی شانه به طورکامل مشخص نمیباشد. وهیچ ارتباطی بین خشک شدن شانه وفعالیت های بازوها وجودندارد و نمی توان آن را از دلایل خشکی شانه به حساب آورد. عواملی که میتواند باعث بروز خشکی و گرفتگی شانه ها میشود شامل مواردزیرمیباشد.

دیابت

معمولا افرادی که دچار دیابت هستند بیشتر ازافراد دیگر درمعرض ابتلابه خشکی شا نه ها دچارمیشوند وحدود ۱۰ الی ۲۰ درصد مردم ابتلا به بیماری دیابت دچار این عارضه میشوند اماهنوز دلیل آن ناشناخته است.

بیماری های دیگر

بیماری های دیگر هم میتواند باعث بروز خشکی درشانه ها شود این بیماری ها شامل هایپوتیرودیزم hypothyroidism،هایپرتیرودیزم hyperthyroidism وبیماری پارکینسونو بیماری های قلبی میباشد.

images

به علاوه سن و جنسیت و بیماری‌های سیستمیک از عوامل خطری است که احتمال ابتلا به خشکی شانه را افزایش می دهد.

تشخیص

معاینات پزشکی

پزشک به وسیله یک سری حرکت روی مفصل شانه، بیمار را معاینه میکند. بعدازاینکه از علائم این بیماری وشرح حال بیمارآگاهی پیداکرد بیمار به صورت فیزیکی معاینه میشود. پزشک شانه های بیمار را درتمام جهات حرکت میدهد تا از اینکه شانه های بیمار در حرکت دچار محدودیت میشود ویا با حرکت بیمار دچار درد میشودآگاهی پیداکند. حرکاتی که دیگران برای حرکت دادن شانه های شما انجام میدهند حرکات غیر فعال نامیده میشود. پزشک این حرکات غیرفعال را با  زمانیکه خودتان شانه ها یتان راحرکت میدهید مقایسه میکند که به این حرکات که توسط خودتان انجام میشود حرکات فعال نامیده میشود. افرادی که شانه هایشان خشک میشود درانجام حرکات شانه چه به صورت فعال وچه به صوت غیر فعال دچار مشکل میشوند.

عکس برداری ازمفصل شانه

آزمایشات دیگری علاوه بر معاینه فیزیکی بیمار میتواند در تشخیص خشک شدن شانه، به پزشک کمک کند. عکس برداری توسط اشعه ایکس ، ساختارمتراکم استخوان هار ا به طورکامل مشخص میکند اشعه ایکس مشکلات دیگر استخوان ها مانند بیماری آرتروز، از جمله آرتروز شانه را نشان میدهد.

عکس برداری مغناطیسی یا ام آر آی

فراوادرمانی ، این عکس برداری ها میتواندتصاویر بهتر و واضح تری ازمفصل دراختیار پزشک قراردهد؛ مثلامشکلاتی که برای بافت های نرم  ایجاد میشودمانند کشیدگی درمحورچرخشی مفصل رانشان میدهد.

درمان

خشک شدن شانه هامعمولا بعدازگذشت زمان بهبود میابد ومعمولا بیشتراز ۳ سال طول میکشد که بهبود پیداکند. روش درمان این بیماری بیشتر براساس درد بیمار می باشد و با انجام فیزیوتراپی قدرت وحرکت به مفصل شانه بازمی گردد.

درمان بدون عمل جراحی

بیشتراز ۹۰ درصد ازبیماران از روش های اولیه برای کنترل درد وبازگشت حرکت به مفصل استفاده میکنند.

استفاده از داروهای ضد التهاب بدون استروئید ، داروهای آسپرین وایبوپروفن برای کاهش و درمان درد شانه و التهاب آن بسیار موثر میباشد.

تزریق استروئید

کورتیزون یکی ازداروهای ضدالتهاب بسیار قوی میباشد که به طورمستقیم درمفصل شانه تزریق میشود و در بهبود حرکت نکردن شانه موثر است.

فیزیوتراپی

تمرینات خاص برای برگشت دامنه حرکتی به مفصل بسیار مناسب میباشد.این تمرینات یا باید زیرنظرپزشک فیزیوتراپ ویادرخانه انجام شود.این تمرینات شامل کشش وحرکت مفصل شانه ودربعضی مواقع گرم کردن شانه ها به قبل ازانجام حرکات به کشش شانه ها کمک میکند. در زیر نمونه ای ازتمرینات است که به شما پیشنهادمیشود.

تمرینات ورزشی

چرخش ناحیه بیرونی و کشش های غیرفعال

درچهارچوب در بایستید وبازوخودرابازاویه ۹۰ درجه درروی چهارچوب درقراردهید وچهارچوب در رابادست بگیرید وبدن خود دور چهارچوب بچرخانید وبه مدت ۳۰ ثانیه نگه دارید وسپس آزادکنید ودوباره این حرکت را تکرار کنید.

ss

خوابیدن به پشت و انعطاف جلوی شانه

به صورت طاقباز بخوابید و شاق های پایتان راصاف روی زمین قرار دهید بوسیله بازو وشانه ای  که آسیب ندیده است  بازوی دیگر خودرا به بالای پیشانی بکشید طوریکه کشیدگی کمی در شانه هایتان احساس کنید. این حرکت را ۱۵ ثانیه نگه دارید و دستتان را به آرامی پایین بیاورید وبعد از آرامش درمفصل دوباره حرکت را تکرار کنید.

Untitledf

کشش کنار بازوها

بازوهای خودرا تاحدامکان درجلوی سینه ناحیه زیر چانه بکشید بدون انیکه احساس درد کنید به مدت ۳۰ ثانیه این حرکت رانگه دارید سپس بازوی خودرا رهاکنید وحرکت راتکرارکنید.

b

درمان با عمل جراحی

اگر درد شما بوسیله استفاده از داروهای ضد التهاب وتمرینات فیزیوتراپی بهبودپیدا نکرد پزشک عمل جراحی را به شما پیشنهاد میکند. صحبت کردن با پزشک قبل ازانجام جراحی درمورد مدت بهبودی واحیا وخطراتی که  ممکن است این جراحی درپی داشته باشد بسیارمهم است.

هدف ازانجام این جراحی برای شانه هایی که خشک شده اند کشیدن وآزادکردن کپسول های سخت شده میباشد. رایجترین روش هایی که دراین جراحی استفاده میشود انجام عمل بوسیله بیهوش کردن بیمار واستفاده از آرتروسکوپی میباشد.

عمل جراحی با بیهوشی

درطول انجام جراحی بیمار کاملا خواب میباشد. پزشک بافشار دادن شانه ها علت خشک شدن شانه ها را متوجه میشود که علت آن کشیدگی یا پارگی است . این جراحی باعث افزایش فضا و دامنه حرکتی  مفصل میشود.

انجام آرتروسکوپی

دراین روش جراح یک شکاف کوچک برروی قسمتی از کپسول مفصل ایجادمیکند و با قراردادن یک دوربین کوچک دراین مفصل داخل مفصل رامشاهده میکند.دربسیاری ازموارد برای بدست آمدن نتیجه موفقیت آمیز از هردوروش آرتروسکوپی و بیهوشی بیمار استفاده میشود وبسیاری ازبیماران ازانجام این عمل رضایت کافی راداشته اند.

تصویرسمت چپ تصویریک مفصل سالم میباشد که توسط آرتروسکوپ گرفته شده است و تصویر سمت راست نشان دهنده یک مفصل ملتهب وآسیب دیده که دچارخشک شدن مفصل شانه شده است میباشد.

dd

دوره ریکاوری و احیا

بعداز انجام عمل جراحیبرای درمان حرکت نکردن شانه، انجام تمرینات فیزیوتراپی برای بهبودی سریع و حرکت دادن مفصل بسیارضروری میباشد. دوره ریکاوری برای هر بیمار از ۶هفته تا ۳ ماه متفاوت میباشد. اگرچه فیزیوتراپی یک روند بسیار کم میباشد؛ اماعامل بسیارمهمی برای احیا بیمار بعد از عمل میباشد. نتایجی که مدت طولانی بعدازعمل ایجادمیشود معمولابسیارخوب هستند وبرای بیشتر بیماران هیچ دردی را درپی نخواهندداشت وبیمار به راحتی میتواندمفصل خودراحرکت دهد. دربعضی ازموارد با وجود اینکه چندین سال ازعمل جراحی آنهاگذشته است اما بیمار به طورکامل نمیتواند حرکت کند وسختی درشانه اوباقی مانده است. این بسیار غیرمعمول میباشد اما دربیمارانی که  دچار دیابت میباشند ممکن است بعدازعمل دوباره دچار عارضه خشک شدن شانه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست