تقویت مچ پا

تمرینات مچ  پا برای تقویت مچ پا شده اند که در اینجا به برخی از این حرکات ساده و در عین حال مفید و موثرآنها اشاره خواهیم کرد. تمام وزن بدن بر روی  کف و مچ پا می باشد که در تحرک صحیح بدن بسیار تاثیر گذار هستند .

انجام تمرینات  مچ پا، در چالاکی هر چه بیشتر آنها بسیار موثر خواهد بود. این تمرینات، عمدتا هدایت کننده مستقیم عضلات و استخوانهایی هستند که در حرکات بدنی به ما کمک می کنند و درک نقش مفاصل درکف پا و مچ پا،موجب انجام ساده تر و بهتر این تمرینات می شوند.برخی از این حرکات، علاوه بر افزایش استفامت عضلات و استخوانها، در بهبود سریعتر پیچ خوردگی ها و دیگر آسیب های مربوط به پا مفید و موثر خواهد بود.

حرکات تقویت مچ پا

این تمرین تقویت مچ پا به دو صورت انجام می شود.؛ حرکت مچ به سمت بالا و به سمت پایین.اولی برای تقویت عضلات منطقه جلو پا طراحی شده است . در حین اجرای این تمرین، فقط کافی است کف پا را بالا آورده و این حالت را برای ۱۰ ثانیه نگه دارید.در حرکت رو به پایین هم دقیقا از همین الگو استفاده شده و فقط به جای بالا، کف پا به سمت پایین خم می شود. این تمرینات، زمانیکه حداقل ۳ بار در روز انجام شوند، در چرخش یا خمیدگی انگشتان پا با بالا و همچنین به عضلات کف پا کمک خواهد کرد.

 نرمش بالا آوردن پنجه پا برای تقویت مچ پا

انجام این تمرین تقویت مچ پا بسیار ساده است. در این حرکت تقویت مچ پا، به کمک انگشتان پا، یک شیء را از جایی برداشته و آنرا در نقطه ای دیگر قرار دهید.می توانید اشیایی مثل تیله یا اشیای استوانه ای شکل مثل مداد یا شبیه آن را انتخاب کنید.این تکنیک ساده، به تقویت انگشتان و تمام کف پا کمک خواهد کرد.

نرمش بالا آوردن پاشنه برای تقویت مچ پا

این تمرین به عنوان یکی از حرکات باله شناخته می شود.در این تمرین تقویت مچ پا، با تکیه بر شست پا، انگشتان دیگر را بالا آورده و در حالیکه وزن بدن روی شست پا متمرکز شده است، درست مثل حرکت در باله سعی کنید به تدریج خود را بالا کشیده  و روی این انگشت، تعادل بدن را حفظ نمایید.در انجام این حرکت، مثل رقصنده های باله، دست ها را روی کمر قرار دهید.

نرمش چرخش قوسی برای تقویت مچ پا

این حرکت  تقویت مچ پا را می توانید هم به حالت نشسته روی صندلی و آویزان کردن پاها انجام دهید و یا اینکه صاف بنشینید و پاها را به حالت کشیده، دراز کنید.در ابتدا کف پا را ۱۰-۵ ثانیه رو به داخل و بعد ۱۰-۵ ثانیه رو به خارج بچرخانید.انجام این تمرین شگفت انگیزقبل از خواب ، موجب رفع خستگی و کوفتگی پاها  و کف پا خواهد شد.

نرمش حرکات جانبی برای تقویت مچ پا

حرکات جانبی دو نوع هستند: قدم برداشتن و به حالت لی لی و پریدن

این تمرینات تقویت مچ پا  برای کسانی که دچار صدمات پا شده اند، از سوی پزشکان توصیه می شود.یک حوله ضخیم را به حالت رول شده در کنار پای آسیب دیده قرار دهید. حالا با پای آسیب دیده روی حوله قدم بگذارید و در حالیکه پای دیگر روی زمین است، چند ثانیه به همین حالت بایستید. حالا پاها را عوض کرده و با پای سالم روی حوله قدم بگذارید و ۱۰ ثانیه بایستید. اگر صدمه وارد آمده به پا، زیاد دردناک نیست، می توانید به حالت لی لی این حرکت را انجام دهید.البته همین حرکت را اول با قرار دادن پای سالم بر روی حوله شروع و تکرار کنید.

خواننده گرامی پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شکستگی مچ پا مطالعه فرمایید: