استخوان های مچ پا

  مچ پا

این مفصل طورى در انسان توسعه یافته است که دو وظیفهٔ مهم را به خوبى انجام مى‌دهد، یکى تحمل سنگینى وزن بدن و دیگرى قدرت حرکت و پیشروى انسان را ممکن مى‌سازد. بیش از سى مفصل در بین بیست و شش استخوان موجود وجود دارد.
مفصل مچ پا مفصل بسیار پایداری است که در محل اتصال ساق و پا قرار گرفته است و نیروهای فراوانی به آن وارد میشود بطوریکه در حین راه رفتن نیرویی برابر با ۱٫۵ برابر وزن و در حین دویدن نیرویی برابر با ۸ برابر وزن به این مفصل وارد میشود.

 استخوان های مچ پا

 مچ پا از کنار هم قرار گرفتن چهار استخوان تشکیل شده است. در بالا استخوان های درشت نی (تیبیا) و نازک نی (فیبولا) قرار گرفته اند و بین ایندو مفصلی در ناحیه مچ پا تشکیل شده که به آن مفصل تیبیوفیبولار تحتانی Inferior tibiofibular joint میگویند

کنار هم قرار گرفتن تیبیا و فیبولا در ناحیه مچ پا یک سطح مقعر و فرورفته را درست میکند که در بالای آن سطح تحتانی استخوان تیبیا است (که به آن پلافوند Plafond میگویند) و در دو طرف آن قوزک های داخلی و خارجی قرار گرفته اند. در داخل این فرورفتگی استخوان تالوس Talus یا قاپ قرار گرفته است. کنار هم قرار گرفتن این سه استخوان مفصلی را میسازد که به آن مفصل تالوکرورال Talocrural یا مفصل انکل Ankle joint یا مورتیس Mortise میگویند. این مفصل بصورت لولایی است. مورتیس نام شکلی است که نجارها برای چفت کردن دو قطعه چوب در کنار یکدیگر بکار میبرند.

استخوان چهارمی که در ناحیه مچ پا قرار گرفته است استخوان پاشنه یا کالکانه Calcaneous bone است که در زیر استخوان تالوس قرار گرفته و مفصل بین ایندو را مفصل ساب تالار Subtalar joint میگویند. سطح زیرین استخوان پاشنه پایینترین استخوان بدن است که در حین راه رفتن به آن نیروی وزن وارد میشود.

سطح زیرین استخوان تیبیا و سطوح داخلی قوزک های داخلی و خارجی پوشیده از غضروف است. سطح بالایی استخوان تالوس هم از غضروف پوشیده شده است. سطح بالایی استخوان پاشنه و سطح زیرین استخوان تالوس هم از غضروف مفصلی پوشیده شده است. غضروف لایه بافتی سفید و لغزنده ایست که قوام لاستیکی دارد. این بافت موجب صاف و لغزنده شدن سطوحی از استخوان میشود که در کنار یکدیگر قرار گرفته و در کنار یکدیگر حرکت میکنند.

مفاصل مچ پا

  • مفصل تیبیوفیبولار تحتانی (Inferior tibiofibular joint) که یک مفصل لیفی (فیبروز) است. این مفصل از تحرک بسیار کمی برخوردار است.
  • مفصل تالوکرورال (Talocrural joint) یا مفصل مچ پا (Ankle joint) که شامل استخوان های فیبولا، تیبیا و تالوس است (آنکل مورتیس). حرکت اصلی این مفصل پلانتار فلکشن-دورسی فلکشن است.
  • مفصل ساب تالار (Subtalar joint) که ازطریق دو استخوان تالوس و کالکانئوس تشکیل می گردد. این مفصل همچنین قسمتی از پا (Foot) محسوب می شود (قسمت عقبی پا یا Hind foot ). اینورژن-اورژن در مفصل ساب تالار انجام می شود

برای آشنایی با تعویض مفصل مچ پا روی لینک کلیک کنید