طول عمر پروتز یکی از سوالات رایج درباره عمل تعویض مفصل زانو و لگن است. در این مقاله، دکتر افشین اقدامی در ویدیو زیر پاسخ این سوال را به شما خواهد داد. تعویض مفصل لگن و زانو یکی از عمل هایی است که برای جایگزینی مفصل های از دست رفته انجام می شود. این تعویض...
فهرست