آرتروز مفصل لگن یا هیپ چگونه بوجود می آید؟ آرتروز مفصل لگن یا هیپ یکی از شایع ترین بیماری های ارتوپدیک است که علل مختلفی برای بوجود آمدن آن وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل کهولت سن است که جز روند طبیعی بدن میباشد. اما به غیر از آن مصرف برخی از دارو ها از...
فهرست