درمان درد شانه

شانه درد یکی از دلایل معمول برای مراجعه به پزشک ارتوپد و یکی از درد های بسیار شایع است که افراد از آن شکوه می کنند.

بیماری شانه منجمد زمانی بوجود می آید که پوششی که دور مفصل شانه قرار دارد و کپسول نامیده شود متورم و ضخیم گردد. یکی از علائم بازر این بیماری درد و خشکی شانه می باشد. علت بوجود آمدن این اتفاق مشخص نیست. شانه یک مفصل کروی گودالی است. قسمت انتهایی استخوان بازو با گودال تیغه شانه شما در تماس است. وقتی دست خود را از