جابجایی کشکک زانو: درمان، علائم و علت

مقدمه

کشکک معیوب (جابجایی غیرطبیعی کشکک زانو)  یک انحراف  انتقالی یا چرخشی کشکک  نسبت به هر محور کشکک است  و می تواند یکی از عوامل  اصلی درد کشکک در بزرگسالان باشد. بیشتر افراد این بیماری را با کندرومالاسی (نرمی غضروف) کشکک که در گذشته به عنوان منبع درد کشکک تعریف میشد اشتباه می گیرند. در واقع، کندرومالاسی ارتباط قوی با درد کشکک  ندارد. علاوه براین، جراحان اغلب تغییرات درهر محلی از زانو را به کندرومالاسی نسبت می دهند. این اشتباه و سردرگمی حتی هنگامی بیشتر می شود که درجات