پروتئین ها و مواد قندی

پروتئین ها

پروتئین ها در مواد گیاهی و حیوانی به اندازه ی کافی وجود دارند. حدود ۲۰ درصد وزن بدن توسط پروتئین ها ساخته می شود. عدم استفاده از پروتئین ها باعث اختلال در رشد و منجر به از دست دادن پروتئین های بافت های بدن می شود. پروتئین ها در تأمین رشد و نگهداری بافتها، ساختن هورمون ها و آنزیم ها، ساختن پادتن ها که در دفاع از بدن ضروری است، نگهداری اسیدیته ی خون و تنظیم آب بدن اهمیت دارند. در اثر سوخت و ساز پروتئین ها، آمونیاک به وجود می آید که در کبد آمونیاک به دلیل سمی بودن تبدیل به اوره می شود و اوره از طریق کلیه و ادرار دفع می شود. بنابراین در صورت مصرف بیش از حد پروتئین های حیوانی میزان اوره ی خون افزایش می یابد و اسید اوریک ماده ی مضری برای بدن می باشد که بیماری نقرس را به وجود می آورد. بنابراین کنترل پروتئین در حد متعادل برای بدن ضروری است.

 سوخت و ساز پروتئین های بدن

در مورد پروتئین های توصیه می شود بیشتر از پروتئین های گیاهی استفاده شود، چرا که این نوع پروتئین ها خالص بوده و حاوی کلسترول نمی باشند. مقدار پروتئین مورد نیاز بدن در یک فرد بالغ هفتا کیلویی حدود ۶/۵ گرم در روز می باشد

مواد قندی

مواد قندی قسمت اعظم انرژی مواد غذایی را تأمین می نماید و دارای تنوع زیاد است. بییش از نیمی از انرژی مورد نیاز بدن در غذای روزانه از مواد قندی تأمین می گردد. بدن قادر است چربیها و پروتئین ها را به قندها تبدیل نماید و از آنها برای تأمین انرژی استفاده کند. بالعکس در صورت مصرف مواد قندی اضافی این مواد به چربی تبدیل شده و در بافت های مختلف ذخیره می گردند.

تولید انرژی قندها

قندها پس از سوخت و ساز از طریق زنجیره ی بدون اکسیژن انرژی تولید می کنند. شمای بالا تبدیل قند (گلوکز) به کالری و انرژی را نشان می دهد. در مرحله ی اول بدون حضور اکسیژن ۸ مولکول ATP تولید می شود، سپس در صورت وجود اکسیژن کافی در مرحله ی دوم ۳۰ مولکول ATP تولید می شود. در ورزش های سریع و قدرتی که بدن فرصت تهیه اکسیژن کافی ندارد، انرژی در سیستم بدون اکسیژن به دست می آید که میزان تولید انرژی کمتر است و از طرف دیگر تولید اسید لاکتیک نیز می شود که باعث احساس خستگی خواهد شد. در صورتی که اکسیژن به اندازه کافیی موجود نباشد، انرژی در زنجیره ی بی هوازی تولید می گردد. بدن، حداقل به ۱۰۰ گرم کربوهیدرات در روز نیاز دارد. رژیم غذایی که کمتر از یکصد گرم کربوهیدرات داشته باشد، موجبات فقر غذایی و بیماری را فراهم خواهد آورد.

منبع: کتاب "چگونه کمر درد خود را درمان کنیم"