هزینه عمل تعویض مفصل زانو چقدر است؟

هزینه تعویض مفصل زانو به دو بخش تقسیم میشود. هزینه پروتز زانو و هزینه های بیمارستان و جراحی.

در شرایط فعلی پروتز زانو با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) وارد کشور میشود. این پروتز قیمتی حدود ۱۰ میلیون تومان دارد. همچنین هزینه های بیمارستان وجراحی نیز حدود ۱۰ میلیون تومان است. البته این مبالغ در شرایطی است که بیمار بیمه ای نداشته باشد و قصد انجام عمل جراحی در بیمارستان خصوصی را داشته باشد. اگر بیمار بیمه داشته باشد هزینه ها متناسب با بیمه بیمار کاهش پیدا میکند 

بسیاری از بیمه های تکمیلی طرف قرارداد با بیمارستان های خوب هستند و بعضی بیمه ها حتی تهیه پروتز را بعهده میگیرند و در نتیجه میتواند بسیاری از هزینه های بیمار را کاهش دهد. سایر بیمه های تکمیلی نیز با داشتن فاکتور و تاییدیه اتاق عمل و پزشک هزینه پروتز را تقبل میکند. خوشبختانه بیمه ها در زمینه عمل تعویض مفصل زانو همکاری بسیار خوبی میکنند البته در گذشته عمل تعویض مفصل زانو را یک عمل لوکس و نامتعارف میدانستند اما امروزه بسیاری از بیمه ها میدانند که چنین عملی بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر بسیار زیادی دارد و این عمل را تحت پوشش قرار داده اند.

فهرست