نکاتی که پیش از عمل تعویض مفصل لگن باید بدانید

عمل تعویض مفصل لگن(تعویض مفصل هیپ) یکی از پیچیده ترین مل های ارتوپدیک است. برای اینکه از این عمل نتیجه مطلوب گرفته شود نکاتی قبل و بعد از این عمل باید رعایت شود.

مدت زمان جوش خوردن پروتز لگن(هیپ) چقدر است؟

در عمل تعویض مفصل لگن(تعویض مفصل هیپ) از پروتزهای بدون سیمان استفاده میشود در نتیجه بیمار باید مدت ۶ هفته با عصا راه برود تا فشار زیادی به پروتز وارد نشود و پروتز به بدن جوش بخورد.

مواردی باعث افزایش طول عمل پروتز استفاده شده بجای مفصل لگن (هیپ) میشود. از جمله این موارد میتوان به استفاده از توالت فرنگی و استفاده از تخت جهت استراحت اشاره کرد. این موارد طول عمر پروتز را افزایش میدهد و از شدت درد بعد از عمل کم میکند.

عمل تعویض مفصل لگن (هیپ) در چه سنی قابل انجام است؟

عمل تعویض مفصل لگن در بیماران جوان تر هم قابل انجام است. با تکنولوژی ها و پروتزهای جدید اگر بیمار در سنین جوانی دچار سیاه شدگی سر استخوان لگن شده باشد امکان عمل تعویض مفصل لگن(تعویض مفصل هیپ) برای او وجود دارد.

رضایتمندی از عمل تعویض مفصل لگن (هیپ) چقدر است؟

در بین عمل های تعویض مفصل عمل تعویض مفصل لگن (هیپ) بیشترین سطح رضایتمندی را دارد. بیش از ۹۵ درصد از بیماران در عمل تعویض مفصل لگن (تعویض مفصل هیپ) از عمل تعویض مفصل خود رضایت کامل را دارند.

فهرست