مراحل و شرایط قبل از عمل تعویض مفصل زانو

بهترین سن برای تعویض مفصل زانو چه سنی است؟

بهترین سن برای تعویض مفصل زانو بین ۶۰ تا ۸۰ سال است اما بیماران بسیاری در سنین پایین تر و یا بالاتر نیاز به جراحی تعویض مفصل زانو پیدا میکنند. ملاک سن مفصل است نه سن شناسنامه ای فرد. 

چه مواردی پیش از عمل باید انجام بپذیرد؟

پیش از عمل مشاوره های قلبی عروقی از بیمار گرفته میشود تا وضعیت جسمی بیمار سنجیده شود تا در حین عمل جراحی تعویض مفصل زانو مشکلی برای بیمار بوجود نیاید

فهرست