یکی از سوالات رایج درباره عمل تعویض مفصل زانو و لگن طول عمر این پروتزها است. در پاسخ به این سوال باید گفت که بیش از ۹۰٪ افرادی که عمل جراحی تعویض مفصل مینمایند بیش از ۱۵ سال از پروتز  میتوانند استفاده نماین. البته این بدین معنا نیست که دقیقا پس از ۱۵ سال پروتز معیوب میگردد و نیاز به تعویض دارد اگر مراقبت ها و ورزش های مناسب انجام بپذیرد طول عمر پروتز افزایش می یابد و گاها طول عمر پروتز میتواند بیش از بیست سال مورد استفاده قرار گیرد.

اگر پروتز دچار مشکل شد آیا امکان تعویض وجود دارد؟

بله با تکنولوژی ها و نسل های جدید پروتز در صورت بوجود آمدن فرسودگی و یا خرابی پروتز مفصل امکان تعویض مفصل وجود دارد و فرد نباید نسبت به خرابی پروتز نگرانی داشته باشد

فهرست