درمان شکستگی کشکک زانو

چون کاسه زانو (پاتلا/کشکک) مانند یک پوشش محافظ برای مفصل زانو عمل می کند به راحتی می تواند بشکند. به عنوان مثال، مستقیما روی زانو به زمین افتادن یکی از علل شایع شکستگی های کشکک زانو و زانو درد است.

چنین شکستگی هایی آسیبی جدی هستند، درد زیاد و خشکی مفصل زانو  را به همراه دارند و اغلب برای بهبود یافتن به عمل جراحی نیاز دارند. این شکستگی ها می توانند در بلند مدت باعث آرتروز زانو شوند.

بی‌ثباتی و دررفتگی کشکک زانو زمانی رخ می‌دهد که در هنگام خم و راست کردن پا، کشکک زانو از محل خود خارج شده و جابجا شود. در اغلب موارد، کشکک زانو بیش از حد به سمت خارج منحرف می‌شود، اما در تعداد کمی از افراد این انحراف به سمت داخل است. راه‌های مختلفی برای درمان آن وجود دارد، اما انتخاب روش مناسب برای شما بستگی به شدت دررفتگی کشکک و شرایط زانوی شما دارد.

آناتومی کشکک زانو

شکستگی کشکک 1

کشکک زانو، استخوان کوچکی است که در جلوی مفصل زانو قرار دارد- جایی که استخوان ران (فمور) و استخوان ساق (تیبیا / درشت نی) به هم برخورد می کنند. کشکک از زانو محافظت کرده ماهیچه های جلوی ران را به تیبیا/ درشت نی وصل می کند.

انتهای فمور و سطح پایینی کشکک با ماده ای لغزنده به نام غضروف مفصلی پوشانده شده اند که به حرکت آسان استخوان ها روی یکدیگر در هنگام حرکت دادن پا کمک می کند.

آمار و ارقام

شکستگی کشکک زانو حدود ۱% کل شکستگی های استخوان های بدن را تشکیل می دهند. این شکستگی ها در افراد ۲۰ تا ۵۰ سال بیشتر شایع اند و در مردان دو برابر بیشتر از زنان محتمل هستند.

انواع شکستگی های کشکک زانو

شکستگی کشکک زانو متفاوت هستند. کاسه زانو می تواند فقط کمی ترک بردارد یا تکه تکه شود.

شکستگی کاسه زانو می تواند در قسمت بالا، مرکز یا پایین استخوان آن اتفاق بیفتد. گاهی شکستگی در بیش از یک ناحیه از کاسه زانو اتفاق می افتد.

شکستگی پایدار. در این نوع شکستگی زانو، جابجاشدگی وجود ندارد. دو انتهای قسمت شکسته استخوان به خوبی با هم برخورد دارند و هم تراز هستند. در شکستگی پایدار معمولا در طول بهبودی استخوان ها در جای خود باقی می مانند.

شکستگی همراه با جابجا شدگی. هنگامی که استخوانی می شکند و جابجا می شود،دو انتهای قسمت شکسته از هم جدا هستند و در یک راستا قرار ندارند. در ایننوع شکستگی برای برگرداندن دو استخوان به کنار یکدیگر غالبا به عمل جراحینیاز است. . شکستگی خرد شده. این نوع شکستگی کشکک زانو بسیار ناپایدار است و در آن استخوان خرد شده به سه قطعه یا بیشتر تقسیم می شود. .

شکستگی باز. در این نوع شکستگی پوست پاره شده استحوان نمایان می شود.غالبا در این نوع آسیب ها صدمه خیلی بیشتری به ماهیچه ها، تاندون ها ورباط های اطراف استخوان وارد می شود، خطر عوارض بیشتر است و زمان بیشتریطول می کشد تا شکستگی خوب شود.

علت ها و دلایل

بیشترین علت شکستگی کشکک  زانو بر اثر ضربه مستقیم  مثلا بر اثر افتادن یا تصادفبا موتور سیکلت بوجود می آیند که به دنبال آن زانو درد شدیدی احساس می شود.همچنین ممکن است کشکک به صورت غیر مستقیم بشکند. به عنوان مثال ممکن است ماهیچه های ران آنقدر به شدت منقبض شوندکه کشکک زانو را به طرف خود بکشند و استخوان آن را از هم جدا کنند.

علائم و نشانه ها

علائم اصلی شکستگی کشکک زانو عبارتند از زانو درد و تورم و درد جلوی زانو. علائم فرعی عبارتند از: – کبودی – ناتوانی در راست کردن زانو – خالی کردن زانو – ناتوانی در راه رفتن

معاینه پزشک

پزشک بعد از گفتگو درمورد علائم و سابقه بیماری، و میزان زانو درد، زانو را معاینه خواهدکرد. در شکستگی کشکک زانو، اغلب می توان لبه های استخوان شکسته را در زیر پوست حس کرد بخصوصاگر شکستگی همراه با جابجاشدگی باشد. پزشک همچنین علائم را برای همارتروزبررسی خواهد کرد که عبارت است از تورم درون مفصل که معمولا ناشی ازخونریزی ایی است که بر اثر شکستگی بوجود آمده است.

آزمایش ها

اشعه ایکس متداول ترین روش تصویربرداری تشخیصی است که به طور گسترده برای تشخیص شکستگی کشکک زانودر دسترس قرار دارد. این تصویربرداری تصاویری از ساختارهای متراکممانند استخوان ها بدست می دهد بنابراین منحصرا برای نشان دادن شکستگی هاسودمند است. اشعه ایکس برای نشان دادن نمای جلویی و جانبی شکستگی حائزاهمیت است.

هرچند نادر است ولی ممکن است شخصی با  استخوان های اضافی در کشکک زانو که باهم رشد نکرده اند به دنیا بیاید.  چنین وضعیتی کشکک دو قسمتی نامیده میشود و ممکن است با شکستگی کشکک زانو اشتباه گرفته شود. اشعه ایکس به تشخیص کشکک دوقسمتی کمک می کند. در بسیاری افراد کشکک هر دو زانو دوقسمتی هستند بنابراینممکن است پزشک از زانوی دیگر هم تصویر اشعه ایکس بگیرد.

درمان

– درمان غیرجراحی

اگر قطعات استخوان شکسته کشکک زانو بر اثر شدت آسیب جابجا نشده باشند ممکن است بهعمل جراحی نیاز نباشد. ممکن است از گچ گرفتن یا آتل بندی برای راست نگاهداشتن زانو استفاده شود. چنین چیزی دو انتهای شکسته استخوان را تا زمانبهبودی در وضعیت مناسب قرار می دهد و موجب کاهش زانو درد می شود.

تا بهبودی کامل استخوان کشکک زانو نمی توان هیچ وزنی روی پا گذاشت. بهبودی کامل هممی تواند ۶ تا ۸ هفته و شاید بیشتر زمان ببرد. بیشتر افراد در این دورهاز عصا استفاده می کنند.

– درمان جراحی

اگر استخوان کشکک زانو از هم جدا (جابجا) شده باشد بیمار به احتمال بیشتری بهجراحی نیاز خواهد داشت. اغلب به هم نزدیک نبودن استخوان های شکسته کشکک زانو  در بهبودی آن ها مشکل ایجاد می کند یا ممکن است باعث شود بهبود نیابند.ماهیچه های ران که به بالای کشکک متصل اند بسیار قوی هستند و می تواننددر طول بهبودی قطعات شکسته استخوان را از جای خود بیرون بکشند.

زمان بندی عمل جراحی

اگر پوست اطراف شکستگی کشکک زانو، پاره نشده باشد، ممکن است پزشک به بیمار توصیه کند که قبل از جراحی تا بهبود همه خراشیدگی ها صبرکند و برای تحمل زانو درد داروهایی تجویز کند. با این وجود در شکستگی های باز محل شکستگی در معرض محیط بیرون قرارمی گیرد. (بنابراین) این شکستگی ها نیاز فوری به تمیز کردن و جراحی دارند.

نوع عمل

شکستگی کشکک 2

اغلب نوع عملی که انجام می شود به نوع شکستگی کشکک زانو بستگی دارد. پزشک قبلاز جراحی، درمورد عمل و هرگونه عوارض احتمالی با بیمار بحث و گفتگو خواهدکرد.

یک باند کشی به شکل عدد هشت انگلیسی که برای تحت فشار قرار دادن استخوانهاست استخوان ها را در شکستگی عرضی در کنار هم نگاه می دارد.

– شکستگی عرضی. این شکستگی های دو قسمتی اغلب با استفاده از گیره و سیم ویک باند کشی به شکل عدد هشت انگلیسی ثابت می شوند. باند به شکل عدد

هشتدو قطعه استخوان را به همدیگر فشرده می کند.

این عمل بهترین راه درمان شکستگی هایی است که نزدیک مرکز کشکک زانو واقع شدهاند. قطعات شکسته استخوان در لبه های کاسه زانو کوچک تر از آن هستند کهاز این عمل برای آن ها استفاده شود. شکستگی هایی که در آن استخوان بهقطعات زیادی تقسیم شده است را می توان با باند کشی محکم به هم فشرده کرد.

روش دیگر برای شکستگی های عرضی کشکک زانو عبارت است از محکم کردن استخوان ها بااستفاده از پیچ ها، سیم ها و گیره های کوچک. در بسیاری از موارد، بیمارحدود یک یا دو سال بعد از جراحی نیاز به برداشتن این سیم ها و پیچ هادارد.

– شکستگی خرد شده. در برخی موارد، بالا یا پایین کشکک زانو می شکند و استخوان آنبه چندین قطعه کوچک تقسیم می شود. این نوع شکستگی هنگامی اتفاق می افتدکه استخوان کاسه زانو بر اثر آسیب از هم جدا می شود و سپس بر اثر زمینخوردن روی آن خرد می شود.

چون خرده های استخوان کوچک تر از آن هستند که دوباره در جای خود قرارداده شوند آن ها را بر می دارند و پزشک تاندون رها شده را به باقیماندهاستخوان کشکک زانو وصل می کند.

اگر در شکستگی وسط کاسه زانو تکه تکه شود (و تکه ها از هم جدا شوند)،ممکن است پزشک از مجموعه ای از سیم ها و پیچ ها برای ثابت و درست کردن آناستفاده کند. برداشتن بخش های کوچکی از کاسه زانو هم می تواند نتایج خوبیدر پی داشته باشد. در درمان شکستگی خرد شده برداشتن کامل کاسه زانو آخرینراه چاره است.

اگر زانودرد فعالیت‌های روزانه یا ورزشی شما را مختل کرده و مانع از انجام آن‌ها شده است. اگر داروهای مسکن و ضدالتهاب برای شما تجویزشده و با استراحت بلندمدت نیز بهبودی حاصل نشده است. اگر به شما گفته شده که آرتروز دارید و نمی‌توانید برای درمان آن کاری کنید. اگر زانودرد باعث محدودیت در حرکات شما شده است میتوانید از درمان دستی زانو برای حل مشکلات زانو استفاده نمایید .

No results found

۳ دیدگاه. Leave new

 • سلام و خسته نباشید
  من با ماشین تصادف کردم و استخوان ران و کشکک زانو ام شکست ران را عمل کردم و پلاتین گذاشتم ولی زانو ام را دکتر گفت نیاز به عمل نیست و گچ گرفت میخواستم بدونم ک حدودا چقدر زمان برای بهبودی لازم است تا بتوانم راه بروم و این که چه مراقبت هایی باید بعد عمل انجام دهم؟!و این که ایا میتوانم مثل یه ادم عادی باشم؟؟ورزش کنم و….؟؟؟؟
  با تشکر فراوان

  پاسخ
 • با سلام و عرض خسته نباشید
  می خواستم از خدمتتون بپرسم که وقتی شکستگی جوری باشد که به عمل جراحی نیاز نباشد و نیاز به بستن آتل هست بستن آتل تا چند وقت باید ادامه داشته باشه ؟

  پاسخ
 • با سلام‌خدمت دکتر عزیز.من کشککم مادرزاد دو تکه هست وقتی ورزش میکنم‌ درد میگیره میشه بدون جراحی درمانش کرد؟ با تشکر

  پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست