درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف

مفصل اسکاپولوتوراسیک (مفصل کتفی- سینه ای) در جایی قرار دارد که تیغه شانه (که به آن کتف هم گفته می شود) از روی دیواره قفسه سینه (دیواره توراکس) عبور می کند. هنگامی که حرکت این مفصل باعث احساس یا صدای سخت و ساینده، صدای ترکیدن یا تلق تلق (خرت خرت، تق تق و یا ساییده شدن استخوان ها به هم) شود پزشکان به آن سندروم کتف صدا دهنده می گویند. سندروم کتف صدا دهنده نسبتا نادر است و هنگامی اتفاق می افتد که بافت های نرم میان کتف و دیواره قفسه سینه ضخیم، تحریک یا ملتهب می شوند. سندروم کتف صدا دهنده همچنین می تواند در صورتی اتفاق بیفتد که استخوان های تیغه شانه یا قفسه سینه به یکدیگر ساییده شوند. این مقاله در درک موارد ذیل به شما کمک می کند:

 • چه چیزی باعث سندروم کتف صدا دهنده می شود.
 • پزشکان این بیماری را چگونه درمان می کنند.

درمان صدا دادن مفصل شانه

آناتومی مفصل شانه

در این بیماری چه قسمت هایی از بدن درگیر می شوند؟ شانه از سه استخوان تشکیل شده است: هومروس (استخوان بازو)، ترقوه (چنبر) و کتف (تیغه شانه). دو عضله بزرگ به قسمت جلویی کتف یعنی جایی که کتف روی دیواره قفسه سینه قرار می گیرد متصل هستند. یکی از این عضلات که عضله ساب اسکاپولاریس نامیده می شود به جلوی کتف یعنی جایی که کتف در مقابل دیواره قفسه سینه قرار می گیرد متصل است. عضله سراتوس قدامی به لبه ای از کتف که به ستون فقرات نزدیک تر است متصل است. این عضله از مقابل کتف عبور می کند، به دور دیواره قفسه سینه می پیچد و به دنده هایی که در قسمت جلویی قفسه سینه هستند متصل می شود. بورس یک کیسه پر از مایع است که به مانند لایه ای در میان بافت های نرم قرار می گیرد و مانع از اصطکاک آن ها با یکدیگر می شود. یک بورس در میان دوعضله کتف قرار دارد. یک بورس هم در فضای میان عضله سراتوس قدامی و دیواره قفسه سینه وجود دارد. هنگامی که کیسه های بورس ملتهب می شوند به بیماری ناشی از آن بورسیت گفته می شود. بورسیت اسکاپولوتوراسیک به التهاب بورس زیر تیغه شانه اشاره دارد و می تواند منجر به درد کتف شود. این نوع بورسیت بیشتر در گوشه بالایی کتف که به ستون فقرات نزدیک تر است شایع است و همچنین در زیر نوک پایینی کتف هم بوجود می آید. در هر دو مورد، بورسیت می تواند باعث ایجاد صدا و احساس سندروم کتف صدا دهنده شود. در عین حال ممکن است مفصل شخصی بورسیت داشته باشد ولی هیچ نوع صدای ساییده شدن یا ترکیدن ندهد.

درمان صدا دادن مفصل شانه و کتفعلت صدا دادن مفصل شانه و کتف

صدا دادن کتف بر اثر وجود مشکلاتی در بافت های نرم و استخوان های کتف و دیواره قفسه سینه بوجود می آید. این بیماری می تواند هنگامی شروع شود که بافت های میان کتف و تیغه شانه بر اثر التهاب ضخیم شوند. معمولا التهاب بر اثرحرکات تکراری بوجود می آید. حرکات خاصی از شانه مانند حرکات پرتاب توپ بیسبال یا چسباندن کاغذ دیواری که بارها و بارها انجام شوند می توانند باعث التهاب بافت های مفصل شانه شوند. در موارد دیگر، عضلات زیر کتف از شدت ضعف و عدم فعالیت منقبض می شوند (تحلیل می روند) آنگاه استخوان کتف نزدیک تر به قفسه سینه حرکت می کند. این بدین معنی است که کتف در طول حرکت به استخوان های دنده می خورد یا ساییده می شود.
تغییر نحوه قرارگیری یا فاصله افتادن میان استخوان های مفصل اسکاپولوتوراسیک هم می تواند باعث صدا دادن کتف شود. هنگامی که دنده یا کتف شکسته بدرستی تراز نمی شود چنین چیزی می تواند باعث ایجاد برجستگی هایی در خط جوش خوردن آن ها و ساییده شدن یا به هم خوردن مشخص استخوان ها در هنگام حرکت کتف بر روی دیواره قفسه سینه شود.

2
ساییده شدن یا به هم خوردن استخوان هاهمچنین می تواند در صورتی اتفاق بیفتد که نوعی انحنا، برجستگی یا برآمدگی غیر طبیعی روی لبه بالایی کتف که نزدیک مرکز کمر است وجود داشته باشد (به این اختلالات برجستگی های لوشکا گفته می شود). هر زمان که اختلالی در استخوان وجود داشته باشد، یکی از واکنش های ممکن بدن به آن ایجاد بورس است. ممکن است بورس جدید پس از ایجاد ملتهب شده باعث ایجاد علائم بیماری بورسیت شود.

خشکی،سفتی و محدویت حرکت مفصل زانو نشانه چیست؟

علائم صدا دادن مفصل شانه و کتف

ممکن است هنگامی که کتف در امتداد دیواره قفسه سینه حرکت می کند نوعی صدای ساییده شدن یا بهم خوردن استخوان ها در امتداد لبه یا زیر سطح کتف شنیده یا احساس شود. این احساس ساییده شدن کریپتوس هم نامیده می شود. گاهی مفصل در زمان حرکت کردن صدای ترکیدن یا تق تق می دهد. حس کردن این صداها اغلب باعث بوجود آمدن هیچ دردی نمی شود. در مقابل، بورسیت اسکاپولوتوراسیک دردناک است چه کریپتوسی در مفصل وجود داشته باشد یا نه. بورس دردناک معمولا نسبت به لمس کردن حساس است و بافت ناحیه دردناک اغلب ضخیم به نظر می رسد.

درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف،علت آن

تشخیص و درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف

برای درمان صدا دادن مفصل شانه پزشک چه آزمایش هایی می گیرد؟ پزشک سوالات زیادی درمورد سابقه بیماری خواهد پرسید. هدف از این سوالات پی بردن به این مسئله است که آیا فرد در گذشته مشکلات مشابهی داشته است، آیا کتف او آسیب دیده است یا هیچ یک از فعالیت های او به حرکات مکرر شانه نیاز دارند.
پزشک همچنین معاینه فیزیکی انجام خواهد داد و نحوه قرارگیری کتف را بررسی خواهد کرد. ممکن است وی در حالی که بیمار کتف و شانه اش را حرکت می دهد با گوشی پزشکی به صداهای کتف و شانه گوش کند. ممکن است بیمار به هنگام حرکت دادن کتف و شانه احساس درد کند ولی مهم  این است که پزشک بداند مشکل بیمار دقیقا از کجا نشات می گیرد. پزشک می تواند با لمس بافت های اطراف کتف پی ببرد که بورس حساس یا بر اثر التهاب ضخیم شده است.
ممکن است پزشک آزمایش اشعه ایکس تجویز کند تا بتواند فضای بین کتف و قفسه سینه را ببیند. تصویر اشعه ایکس می تواند اختلالات استخوان مانند شکستگی دنده ها یا کتف را نشان دهد. در مواردی که ممکن است استخوان ها مشکلی داشته باشند، پزشک توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) تجویز می کند تا تصویر دقیق تری در اختیار داشته باشد. اگر بیمار مشکوک به بورسیت باشد، ممکن است از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (ام آر آی) برای تعیین محل بورس و بزرگی آن استفاده شود. در ام آر آی از امواج مغناطیسی برای نشان دادن برش هایی از بافت های نرم بدن استفاده می شود.

درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف

جراحی برای درمان صدا دادن مفصل شانه

معمولا پزشکان جراحی را تنها در صورتی توصیه می کنند که درمان های غیر جراحی موفق نبوده باشند. ممکن است جراحی در صورتی مورد نیاز باشد که مشکل بر اثر نوعی ناهنجاری استخوانی بوجود آمده باشد. در متداول ترین عمل جراحی کتف برای درمان صدا دادن کتف، جراح قسمت کوچکی از گوشه بالایی کتف که از بقیه قسمت ها به ستون فقرات نزدیک تر است را بیرون می کشد.

سندروم ایمپینجمنت یا گیر افتادگی روتاتور کاف شانه

برداشتن استخوان قسمتی از کتف

برای برداشتن قسمت کوچکی از کتف، درست در زیر لبه بالایی استخوان برشی زده می شود. جراح بافت ها را کنار می زند تا بخش برجسته استخوان که خار کتف نامیده می شود نمایان شود. بافت هایی که عضلات را به قسمت بالایی کتف متصل می کنند به دقت جدا شده و از سر راه برداشته می شوند. سپس جراح از ابزار ویژه ای برای برداشتن گوشه کتف استفاده می کند. با مته جراحی سوراخ هایی در خار استخوان کتف ایجاد می شوند. سپس انتهای عضلات قسمت بالای کتف دوباره به خار کتف بخیه می شوند و برش بسته می شود.

3

بورسکتومی آرتروسکوپیک

جراحان گاهی برای بیرون کشیدن بورس اسکاپولوتوراسیک ملتهب جراحی آرتروسکوپیک انجام می دهند. به برداشتن بورس بورسکتومی گفته می شود. ایجاد برش های کوچک به جراح اجازه می دهد که یک دوربین تلویزیون کوچک که آرتروسکوپ نامیده می شود را به درون مفصل وارد کند. جراح از طریق برش کوچک دیگری ابزارهای خاصی را بکار می گیرد تا بورس ملتهب را بردارد. در عین حال آرتروسکوپ هم نشان می دهد که چه اتفاقاتی در حال وقوع است.

بعد از جراحی و درمان صدا دادن مفصل شانه

دوره بعد از جراحی بیشتر شامل درمان می شود. بعد از جراحی کتف، دست بیمار به گردن بسته می شود. حرکات منفعل شانه را می توان بلافاصله بعد از جراحی شروع کرد ولی برای اطمینان از محکم شدن و بهبود عضلاتی که دوباره به سوراخ های ایجاد شده در کتف بخیه شده اند باید به مدت حدود هشت هفته هیچ تمرین ورزشی فعالانه ای صورت نگیرد. معمولا افراد انجام تمرینات و فعالیت های مقاومتی را بعد از ۱۲ هفته آغاز می کنند. احتمالا جراح توصیه خواهد کرد که در طول دوره توانبخشی  یک فیزیوتراپیست یا کار درمان گر با بیمار کار کند.

درمان غیر جراحی برای درمان صدا دادن مفصل شانه و کتف

فیزیوتراپی

بیشتر پزشکان درمان های غیر جراحی را برای بیماران مبتلا به صدا دادن گردن و کتف تجویز می کنند. این نوع درمان ها عموما موفقیت آمیز هستند بخصوص هنگامی که مشکل ناشی از بافت های نرم باشد.ممکن است فیزیوتراپی یا کار درمانی بخشی از برنامه توانبخشی بیمارانی باشد که تحت درمان غیر جراحی بوده اند.

دارو

ممکن است پزشکان درمان را با تجویز داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) مانند آسپیرین و ایبوپروفن شروع کنند. استراحت کردن و گذاشتن یخ هم می تواند به کاهش التهاب و سبک کردن درد کمک کند. برخی بیماران هم از کار کردن با فیزیوتراپیست یا کاردرمان گر بهره مند می شوند. اگر درد و التهاب با این درمان ها از بین نرود ممکن است پزشک یکی دوبار تزریق کورتیزون به بورس را تجویز کند. کورتیزون استروئیدی است که التهاب را به طور موثری کاهش می دهد. درمانگر می تواند به درمان درد و التهاب کمک کند. درمانگرها همچنین برای اطمینان از اینکه ستون فقرات و استخوان های شانه در بهترین وضعیت قرارگیری خود هستند حالت بدن را ارزیابی می کنند. یک برنامه تقویت کننده برای افزایش حجم عضلات زیر کتف می تواند به ایجاد لایه ای مانع اصطکاک از بافت های نرم میان کتف و قفسه سینه کمک کند.

با توجه به اینکه درمان جراحی تنها در مواردی توصیه می شود که درمانهای غیر جراحی به خوبی جواب ندهند، پس از مراجعه به پزشک ترسی نداشته باشید و دستورات پزشک معالج خود را با دقت انجام دهید. لازم به ذکر است که بیشتر درمان های غیرجراحی موفقیت آمیز، کم خطر و بدون درد هستند. شماره تماس برای گرفتن نوبت: ۰۲۱۸۸۴۹۲۵۰۸

۶۷ دیدگاه. Leave new

 • باسلام من بدنسازی کارمیکنم با۳۰سال سن خواستم بپرسم تق تق کردن مفاصل مثل سرشانه طبیعی هست درد خاصی هم ندارم

  پاسخ
 • رضا اسماعیلی
  ژانویه 9, 2019 6:33 ق.ظ

  با عرض سلام
  دکتر اگر بخوام سنگی پرتاب کنم کتفم درد شدیدی داردو همچنین دستم را بالا ببرم بازم درد دارم.درد تو کتف و پشت بازو میباشد . چند سال شغلم گچ کاری بود.
  با تشکر از جنابعالی . انشالله طول عمر با برکت داشته باشید

  پاسخ
 • اگر بعد از انجام دادن بافتنی درد و سوزشی را در محل ارنج و کتف و شانه احساس کنیم علتش چیست؟

  پاسخ
 • آنیتا بنیامین
  آوریل 9, 2020 2:56 ب.ظ

  سلام آقای دکتر . خسته نباشید . من ۳۰ سال سن دارم و تقریبا ۲ سال پیش در زمان انجام حرکت چرخشی شانه ام صدای تق تق می داد ولی این ۱ ماه است که شونه ام هم صدا می ده هم درد می کنه و دردش تا مچ دستم ادامه داره . علتش چی می تونه باشه ؟

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   آوریل 16, 2020 11:17 ق.ظ

   سلام انجام MRI گردن وشانه لازمه

   پاسخ
   • آقای دکتر سلام
    من تقریبا ۷ سالی بدنسازی کار میکنم و جدیدا وقتی حرکت سرشانه پرسی میزنم شانه ام صدا میده! دردی نداره فقط صدا حس میکنم و اینکه انکار استخوان ها بهم برخورد می‌کنن
    این طبیعیه یا مشکلی دارم؟ باید چیکار کنم؟

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید
  من بین ۲ کتفم چند ساله که عقب و جلو میکنم انگار استخونام خورد شده و ی صدای بدی میده خواستم بپرسم علتشو و ایا مشکل جدی هست ممنون دقیقا بین ۲ کتفم و پشت قفسه سینم

  پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید
  من ۲۸ سالم هست و ۶ ماه قبل به دلیل خستگی عضلات گردن فیزیوتراپ برام نیدل زد و تریگر پوینت داشتم و گفت نبابد تا چند روز چیز سنگین بلند کنی متاسفانه ناخواسته به دستم فشار سنگبن اومد و از دستم برای نوشتن زیاد استفاده کردم این درد با من بود ولی با استراحت کم میشد الان ۳ هفتس درد و گرفتگی در کتف دست و گردن سمت راستم دارم اونقد که در نمیتونن با راست بنویسم باید با دست چپم بنویسم حتی کارهای سبک هم نمیتونم انجام بدم، کیسه آب گرم و دوش آب گرم و گهگاهب ماساژ و استراحت بهترم نکرده اگه ممکنه راهنماییم کنید به خاطر کرونا میترسم برم دکتر و عکس و غیره بگیرم

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   آوریل 29, 2020 12:53 ب.ظ

   سلام. برای پاسخگویی دقیق لازم نوار عصب عضله تون بررسی بشه.

   پاسخ
  • با سلام
   آقای دکتر من چند وقتی بود که بدنسازی کار میکردم در حد متوسط و الان مدتی هست ورزش نمیکنم دیگه… از بچگی موقع حرکت دادن شونه م از یه سمت به سمت دیگه صدا میده و انگار از یه حالت مفصلش تو حالت دیگه ای جا میفته وقتی هم به داخل شونه م رو بپیچونم صدای خرد شدن میدن البته خیلی درد ندارن و در کل به حرکت دادن شانه صدا هایی شنیده میشه … به علاوه دچار بیرون زدگی کتف هستم که یبار دکتر به من گفت شما دیسکاینزیای کتف دارید با ورزش های مخصوص خوب میشه اما بهبود پیدا نکرد… ضمنا قولنج کمرم هم خیلی میشکنه خود به خود وقتی حرکت میکنم(بعضی وقت ها هر دو دقیقه یکبار)… به نظرتون مشکل چیه؟ ممنون میشم کمک کنید

   پاسخ
   • دکتر افشین اقدامی
    جولای 18, 2020 5:41 ب.ظ

    سلام سروصدای مفاصل اگر با درد همراه نباشه معمولا اقدام خاصی نیاز ندارد

    پاسخ
 • با عرض سلام و خسته نباشید
  من کتف و شونم رو وقتی یکم حرکت میدم بدجور صدا میده.تقریبا زیاد در یک حالت تکراری گوشی دستمه.آیا امکان داره که دلیل صدا دادن کتف و شونم همین باشه؟!

  پاسخ
 • سلام من۱۵سالمه ی مدت پشت کامپیوتر زیاد نشستم الان حس میکنم استخون بالاییی کمرم انگار کج شده!دست راستمم وثتی دورانی میچرخونم صدای خرچ خروچ میده بنظرتون چیزی شده؟؟؟؟خیلی نگرانم درد هم نداره

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   می 11, 2020 11:37 ق.ظ

   سلام سر و صدای مفاصل اگر با درد همراه نباشد معمولا مهم نیست

   پاسخ
 • سلام، من۳۵ سالم هست و تقریبا سه ساله که در ناحیه کتف و شانه احساس درد میکنم و درمان های مختلفی رو هم انجام دادم که بی نتیجه بودند. ماساژ درمانی رو زیر نظر دکنر طب فیزیکی انجام دادم، تا حدی درد کمتر شد اما مقطعی بود. چندتا دکتر ارتوپد رفتم برام فیزیوتراپی نوشتند، تقریبا ۲۰ جلسه فیزیوتراپی رفتم، ولی خیلی موثر واقع نشد. دوره هایی هم قرص ضد التهاب مصرف کردم، نوار عصب و عضله هم همون سه سال پیش که تازه دردم شدید شده بود گرفتم، گفتن یه کمی عصب ت درگیره ولی خیلی مهم نیست و البته همون سه سال پیش بهم گفتن خیلی عضلاتت التهاب داره.
  چون احساس درد در قفسه سینه هم دارم، بعضی ها گفتندبه خاطر میوفاسیال و تیگر پوینت هست ولی با چند جلسه سوزن درمانی هم برطرف نشد. وزرش هایی رو که فیزیوتراپ گفته انجام میدم، اما مشکلی که الان بیشتر شده صدای قرچ قرچ همراه با درد کتف و بعضی وقتا آرنج م هست. حتی میخوام بخوابم صدای قرچ قرچ کتف م در حالت دراز کشیده کاملا احساس میکنم که درد ش به قفسه سینه م هم مثل تیر میزنه.
  خیلی درد کلافه کننده ای هست، ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   می 11, 2020 11:36 ق.ظ

   سلام. مشکلتون باید توسط پزشک بررسی بشه، پس از معاینه اقدامات غیرجراحی لازمه

   پاسخ
 • سجاد فرج پور
  می 9, 2020 6:31 ب.ظ

  سلام عرض ادب،من بخاطر کارم تقریبا حداقل روزی پنج شش ساعت پشت کامپیوترم گردن درد که چندین ساله همیشه همراهمه و شدتش کم و زیاد میشه و اغلب قرص باکلوفن مصرف میکنم اما نزدیک یکسالی میشه تق تق شانه راست بهش اضافه شده وقتی حرکتش میدم درد خفیفی دار ه و حس میکنم یه خرده به عضله گردن سمت چپم هم منقل میشه دردش

  پاسخ
 • سجاد فرج پور
  می 9, 2020 6:32 ب.ظ

  اصلاح سوال قبلی:سلام عرض ادب،من بخاطر کارم تقریبا حداقل روزی پنج شش ساعت پشت کامپیوترم گردن درد که چندین ساله همیشه همراهمه و شدتش کم و زیاد میشه و اغلب قرص باکلوفن مصرف میکنم اما نزدیک یکسالی میشه تق تق شانه راست بهش اضافه شده وقتی حرکتش میدم درد خفیفی دار ه و حس میکنم یه خرده به عضله گردن سمت راستم(اصلاح شد) هم منقل میشه دردش

  پاسخ
 • آترین حکیمی
  می 10, 2020 2:08 ب.ظ

  سلام دکتر وقتتون بخیر
  من چند وقته به صورت تقریبا جدی دمبل میزنم. تا سال پیش کم و پراکنده و اشتباه میزدم. الان شانه چپم هنگامی که از پهلو بالا میارمش یا ایستاده به پایین کتفمو میچرخونم صدای خورد شدن و ساییدگی میده. خیلی کمم درد میکنه. خود آرنج چپم هم تا مقداری از عضله بالاش مقداری درد میکنه.یک مدت هم به خاطر اینکه خیلی با عرض پوزش به حالت نشستن در دستشویی میشستم زانوهام درد میکرد و صدا میداد.که البته الانم صدا میده ولی دردی نداره.به خاطر ویروس کرونا قرنطینه کامل هستم و در خانه ورزش میکنم. لطف میکنید راهنماییم کنید؟
  با تشکر
  خسته نباشید

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   می 11, 2020 11:28 ق.ظ

   سلام برای پاسخگویی دقیق باید معاینه بشید و در صورت لزوم MRI انجام بدید.

   پاسخ
 • آترین حکیمی
  می 10, 2020 2:09 ب.ظ

  سلام دکتر وقتتون بخیر
  من ۲۰ سالمه چند وقته به صورت تقریبا جدی دمبل میزنم. تا سال پیش کم و پراکنده و اشتباه میزدم. الان شانه چپم هنگامی که از پهلو بالا میارمش یا ایستاده به پایین کتفمو میچرخونم صدای خورد شدن و ساییدگی میده. خیلی کمم درد میکنه. خود آرنج چپم هم تا مقداری از عضله بالاش مقداری درد میکنه.یک مدت هم به خاطر اینکه خیلی با عرض پوزش به حالت نشستن در دستشویی میشستم زانوهام درد میکرد و صدا میداد.که البته الانم صدا میده ولی دردی نداره.به خاطر ویروس کرونا قرنطینه کامل هستم و در خانه ورزش میکنم. لطف میکنید راهنماییم کنید؟
  با تشکر
  خسته نباشید

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   می 11, 2020 11:28 ق.ظ

   سلام برای پاسخگویی دقیق باید معاینه بشید و در صورت لزوم MRI انجام بدید.

   پاسخ
 • سلام دکتر وقتتون بخیر
  من ۲۰ سالمه چند وقته به صورت تقریبا جدی دمبل میزنم. تا سال پیش کم و پراکنده و اشتباه میزدم. الان شانه چپم هنگامی که از پهلو بالا میارمش یا ایستاده به پایین کتفمو میچرخونم صدای خورد شدن و ساییدگی میده. خیلی کمم درد میکنه. خود آرنج چپم هم تا مقداری از عضله بالاش مقداری درد میکنه.یک مدت هم به خاطر اینکه خیلی با عرض پوزش به حالت نشستن در دستشویی میشستم زانوهام درد میکرد و صدا میداد.که البته الانم صدا میده ولی دردی نداره.به خاطر ویروس کرونا قرنطینه کامل هستم و در خانه ورزش میکنم. لطف میکنید راهنماییم کنید؟
  با تشکر
  خسته نباشید

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   می 11, 2020 11:27 ق.ظ

   سلام برای پاسخگویی دقیق باید معاینه بشید و در صورت لزوم MRI انجام بدید.

   پاسخ
 • حسین جدی
  می 25, 2020 12:03 ق.ظ

  با سلام و عرض ادب
  من ۴۸ سالمه و سالها به صورت حرفه ای ورزش رزمی انجام می دادم و تا ۵ ماه پیش هم هفتگی والیبال بازی می کردم که به دلیل افزایش درد بازو و کتف دست راست والیبال را نیز ترک کردم.
  در مراجعه به پزشک و تصویر برداری ام آر آی آسیب دیدگی تاندون قدامی کتف تا ۷۰ درصد گزارش شده،آیا آسیب دیدگی تاندون بدون عمل جراحی ترمیم میشه؟
  همچنین حدود ۲ سالی است که هر دو کتف در حرکت های بخصوص دست و بازو صدای خرت میده ولی بدون درد است ،آیا نیاز به معالجه دارد یا نه، ورزش رزمی را حدود ۱۰ سال است که انجام نمیدم.
  با تشکر از توجهتان.

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   ژوئن 1, 2020 11:41 ق.ظ

   سلام قدم اول تقویت عضلات و فیزیوتراپی

   پاسخ
   • مجتبی صائبی پور
    ژوئن 9, 2020 1:55 ب.ظ

    با عرض سلام و خسته نباشید
    من یه ۱ سالی هست که در شانه ام صدای خورد شدن حس میکنم اوایل درد نداشت اما رفته رفته درد کمی مدام احساس میکنم آیا مشکلم جدی است باید چکار کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

    پاسخ
 • سلامدکتر . من چند سالی هست که بدنسازی انجام میدم ولی جدیدا متوجه شدم هنگام انجام حرکت چرخشی سرشانه ام یا ترقوه در کل در این نواحی فقط دست راستم صدا میده اما دردی ندارم . این مشکل خاصی ؟

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   ژوئن 1, 2020 11:42 ق.ظ

   سلام صدای مفاصل اگر با درد همراه نباشد معمولا اهمیتی ندارد

   پاسخ
  • سلام و عرض احترام جناب آقای دکتر
   خسته نباشد
   جسارتا بنده حدود یک و نیم ماه پیش پام گیر کرد و افتادم‌ چون دست راستم وسایل بود فقط دست چپم رو جلو گرفتم وزنم روش افتاد
   یک هفته ای درد خیلی کمی داشت و بنده هم احتیات میکردم و ۴ روز اول یخ درمانی کردم درد کاملا از بین رفت و ولی چون ازش کار نمیکشم شانه ام ضعیف شده و احساس شلی در شانه ام میکنم
   پیش متخصص ارتوپد رفتم با ماینه ی فیزیکی و مشاهده گفتن چون موقع ماینه صدان تق تق داد احتمالا پارگی تاندون پیکتورال مینور باشه دارو دادن و دستور ام ار ای دادن فعلا نرفتم
   اصلا هیچ دردی ندارم و احتیاطا هیچ فشاری براش نمیارم
   ممنون میشم راهنمایی بفرمایین و توضیحاتی بدین

   پاسخ
 • سلام
  من وقتی که میخوام راه برم زانوم صدا میده یا وقتی دارم با گوشی کار میکنم موچ دستم صدا میده
  و بدون درده آیا مشکلی داره؟؟

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   ژوئن 7, 2020 10:21 ق.ظ

   سلام صدای مفاصل بدون درد معمولا مشکل خاصی نیست

   پاسخ
   • سلام دکتر ببخشید من بدنسازی کار میکنم و وقتی پرس سرشانه میزنم یا حرکاتی شبیه به این ، دو سرشانه من تق تق میکنند و بعد از ادامه دادن درد می‌گیرند ، علت چیه ، چیکار کنم من بدنسازی رو نمیتونم بذارم کنار ، خوب میشم ، چیکار کنم ؟؟؟

    پاسخ
    • هم چنین دکتر ، من وقتی پرس سرشانه و بارفیکس میزنم هم بازم صدای تق تق و درد احساس میکنم ، درمانش چیه ، چیکار کنم ، من خوب میشم ؟؟ تو این اوضاع کرونا نمیشه دکتر رفت:((( بدنسازی رو من نمیتونم کنار بذارم

     پاسخ
    • دکتر افشین اقدامی
     جولای 25, 2020 9:46 ق.ظ

     سلام MRIارتروگرام انجام دهد

     پاسخ
   • سلام دکتر من ۱۷ سالمه و بدنسازی کار میکنم الان چند روزی هست که وقتی دستمو تکون میدم سرشونم صدای تق تق میده ولی دردی نداره ممکنه اسیب دیده باشه یا طبیعی هست؟

    پاسخ
 • سلام
  من یکی رو تو کشتی بلند کردم.
  حالا شونه ام تق صدا میده. و فقط تا رو به روی بدنم بالا میاد بیشتر میبرم بالا درد میکنه.

  پاسخ
 • مهدی اژدری
  آگوست 3, 2020 7:16 ب.ظ

  من کارم بازرس سازه فلزی در ارتفاع هستم یک هفته پیش در اثر لغزش سقوط نکردم ولی فشار زیادی به کتف چپم امد و چون فشار عصبی هم داشتم دردی حس نکردم ولی بعد از سه روز چنان درد کتفی گرفتم که قادر به تکان فقط با کمک دست دیگر بودم دکتر رفتم فقط کشیدگی تشخیص داد ناپروکسن و چند دارو داد بهتر شدم ولی دردم طوری شده بین کتف راست و چپ تغییر میده

  پاسخ
  • مهدی اژدری
   آگوست 3, 2020 7:18 ب.ظ

   در ضمن وقتی رویش میخوابم از درد جابجا میشم و در طول روز درد قابل تحمل همراهم هست

   پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   آگوست 4, 2020 8:26 ق.ظ

   اگر با محدودیت حرکت یا بیحسی اندام همراه است مهمتره و باید سریعتر ارزیابی بشه

   پاسخ
 • سلام اقای دکتر من کتف و شانه چپم رو وقتی که تکون میدم احساس میکنم در رفته و صدا میده و حتی زیر بغل و گردن و شانه ام درد میکنه علتش چی میتونه باشه

  پاسخ
 • سلام جناب دکتر و یک دنیا تشکر بخاطر راهنمایی هاتون
  من چهار سال پیش رباط صلیبی پای راستم پاره شده و در این مدت سعی میکردم که پای چپم وزن پای راستم تحمل کنه و یک ماه گذشته حدودا روزی ده ساعت میدویدم با آسیب دیدگی زانوی راستم و بخاطر اینکه زانوم خالی نکنه پام رو صاف میزاشتم زمین هنگام دویدن با زانو بند از اون زمان لگن راستم درد میکنه حای وقتی که روی زمین نشستم درد میگیره و یک ماه هست فقط روی تخت استراحت میکنم و کاری انجام نمیدم این نشونه چی میتونه باشه و صدا هم نمیده
  ۲)شانه راستم بر اثر ضربهشدید دوسال پیش دچار درفتگی شدشو از ان مدت ماهی چند بار دچار درفتگی میشد و الان صدا هنگام گردش مثل گردش ساعت صدای تق تق و چرغ چرغ میده و گیر میکنه بعضی وقتا و با صدای شکستن استخوان ازاد میشه و درد در شانه و استخوان بازو احساس میکنم اینها نشونه چی میتونه باشه
  باتشکر فراوان ممنون میشم اگه راهنمایی فرمایید

  پاسخ
 • سلام .خسته نباشید.من پسرم تازه ۱۰ سالش شده الان حدود دو هفته هست که مفصل شانه اش تق تق صدا میده همون لحظه درد میگیره.خیبی نگرانم ممنون میشم کمکم کنید و جوابمو بدید

  پاسخ
  • دکتر افشین اقدامی
   اکتبر 7, 2020 2:54 ب.ظ

   سلام اگر درد دارد باید بررسی شود

   پاسخ
   • سلام من ۲۷ سالمه چند سالی هست ک بدنسازی کار میکنم شانه سمت صدای تق تق میده وقتی دستمو بالا میبرم انگاری کلا از جاش در میره هین ورزش درد میگیره وقتی رو اون سمت میخوابم درد میگیرهMRI هم دادم گفت مادر زادی اینجوری و یسری دارو ک یکیشون غضروف ساز بود برام نوشت ولی من قبل از بدنسازی اینجوری نبودم
    زانوی سمت راستمم همینجوریه تا یک دقیقه پامو جمع کنم درد میگیره موقع ناهار همیشه باید پامو دراز کنم نمیتونم جمعش کنم وقتی میرم دستشویی هم درد میگیره،پیاده روی، سرپاموندن،ورزش کردن همه باعث درد میشن از زانومممMRIدادم گفت چیزی نیس.یه نکته ک خودم خیلی حساسم بهش اینه ک من بخاطر حساسیت ب لاکتوز اصلا هیچگونه لبنیاتی نمیتونم مصرف کنم،البته خودم قرص کلسیم میخورم.
    توروخدا یه راهی جلوم بزارید چندساله دیگه کلافه شدم

    پاسخ
 • سلام خسته نباشید اقای دکتر ببخشید من حدود۶ماهی هست که شانه هام تق تق میکنن علاوه بر شانم حدود۱ماهی هست که ارنج و زانوم هم همینطوره شده احساس درد ندارم رفتم دکتر قرص امگاداد تاثیری نداشت حالا باید چیکار کنم؟

  پاسخ
 • سلام. دکتر من ۳ ساله بدنسازی کار میکنم مفصل شانه چپم صدا میده ولی درد نمیکرد الان ۲ هفته هست شانم دردم میکنه البته صدا با درد همراه نیس کلا شانم یه دردی داره و همم احساس میکنم شانه چپم نسبت به شانه راست بالاتر هست. آیا نیاز به مراجعه برای برسی دارم؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست