درمان التهاب اپی کندیل آرنج

اپی کوندیل آرنج بوسیله ضربه ای که به ماهیچه هایی که باعث کشش وانعطاف ساعد میشود دچار آسیب میشود. در این مقاله به درمان التهاب اپی کوندیل آرنج می پردازیم.

images

بیماری آرنج تنیس بازان چیست؟

التهاب برروی ناحیه ساعد که باعث کشش آرنج میباشد، باعث دردوضعف درقسمت ها ی جانبی آرنج وبالای ساعد میشود. دلیل این دردها فشارهای مکررروی تاندون ها و اپی کوندیل جانبی میباشد. آرنج تنیس بازان هرساله  معمولا بین ۴ تا ۷ نفر ازبین ۱۰۰۰بیمار اتفاق می افتد وبیشتربرای بیماران درسنین ۳۵ تا ۵۴ سال اتفاق می افتد وبرای افراد عادی سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال اتفاق می افتد.

معمولا این عارضه دریک آرنج اتفاق می افتد اما این عارضه درحدود۱۰ تا ۲۰ درصد افراد در هر دو آرنج رخ میدهد . درد و ضعف در اپی کوندیل جانبی هامریس شروع میشود و به طرف ساعد منتشرمیشود ودرمچ دست وانگشت میانی ویاهردو باقی میماند. این عارضه میتواند با درد در ناحیه اپی کوندیل جانبی آرنج و ناحیه خارجی آن به وجود بیاید.

درد این ناحیه و التهاب اپی کوندیل آرنج معولا به تدریج شروع میشود وبا انجام فعالیت شدید تر میشود . با انجام فعالیت و فشار بر روی نواحی کششی ماهیچه ساعد، درد دراین ناحیه شدید ترمیشود و درد در این ناحیه ازساعد وانگشت میانی به وجود می آید.

download

انجام تست های حرکتی

این تست با کشش مچ دست انجام میشود زمانی که کف دست شما روی زمین قراردارد ودست خود را درمسیر انگشت شصت به طرفین حرکت میدهید.

بیماری آرنج گلف بازان چیست؟

التهاب برروی مفصل ساعد که باعث انعطاف آرنج میباشد،باعث ایجاد درد درقسمت های میانی آرنج و التهاب اپی کوندیل آرنج میشود. دلیل این دردها فشارهای مکررروی تاندون ها و اپی کوندیل جانبی میباشد. ابتلا به آرنج گلف بازان یکی از رایج ترین علت درد درناحیه میانی آرنج میباشد ومعمولا نسبت به آرنج تنیس بازان یک پنجاهم بیشتر اتفاق می افتد.

انجام تست های حرکتی

چرخش وانعطاف مچ وساعد مچ دست را ازناحیه کف دست بچرخانید و به طرف بالا وپایین خم کنیداگر دراین هنگام درددرنواحی اتصال مچ به ماهیچه های انعطافی دست وناحیه میانی آرنج بوجود آمد شمادچار این عارضه شده اید.

بیماری که باعث ازبین رفتن عصب دست میشود؛ باعث کاهش حس در انگشت چهارم وپنجم میشود و درموارد بسیار شدید باعث ضعف درماهیچه های دست میشود.

خطرات این دو بیماری

هر فعالیتی که باعث ایجاد فشار مکرر روی دوناحیه کششی وانعطافی ساعد شود میتواند منجر به این دوبیماری شود .این فعالیت ها  شامل بازی گلف ،تنیس دیواری، فعالیت های ورزشی که در آن پرتاب کردن انجام میشود،استفاده از کامپیوتر ورانندگی میباشد.

همچنین ممکن است براثر ضربه های بسیارحساس هم مانند رانندگی کردن درترافیک سنگین اتفاق بیفتد. اغلب شرح دقیقی از  کشیدگی مکرردر مفصل وایجاد آسیب دیدگی وجوددارد.

آرنج تنیس بازان وآرنج گلف بازان برای هرسن وگروهی اتفاق می افتد. شغل افراد وفعالیت های ورزشی میتواند باعث بروز آسیب به آرنج وابتلا به این دوعارضه شود.

درد ضعف در ناحیه اپی کوندیل آرنج شروع میشود وسپس به ناحیه ساعدمنتشرمیشود که باحرکت وکشش مچ این درد شدیدترمیشود.

images (1)

درد ناحیه اپی کوندیل آرنج

درد دراین ناحیه به تدریج شروع میشود وباانجام فعالیت هایی مانند کشیدن شی ویا تکان دادن دست شدیدترمیشود.این درد به هنگام استفاده از ساعد چرخاندن وکشیدن آن وبازکردن در قوطی شیشه ای شدید ترمیشود. در ادامه به درمان التهاب اپی کوندیل آرنج میپردازیم.

تشخیص

اگر پزشکان درمورد تشخیص دادن این بیماری شک وتردیدی داشته باشند میتوانند از اشعه ایکس ،ام آر آی و سی آر پی برای تشخیص دقیقتر استفاده کنند.

مطالعات درمورد سیستم اعصاب بدن و الکترومایوگرافی میتواندبیماری النارنئروپاتی که بیماری مربوط به سیستم اعصاب است را بررسی کند و بیمارانی که مبتلابه التهاب اپی کوندیل آرنج شده اند را تشخیص دهند؛ ممکن است منشا این بیماری از سیستم اعصاب باشد.

درمان

بسیاری ازدرمان ها برای بیماران مبتلا به درمان التهاب اپی کوندیل آرنج انجام میشود اما نتیجه بخش بودن وعدم حصول نتیجه کاملامشخص نمی باشد.

درمان بدون عمل جراحی

استفاده از یخ و استراحت بعد از انجام تمرین، محدودکردن فعالیت ها و جلوگیری از انجام فعالیت های که باعث تشدید عارضه میشود مانند بلندکردن شی ،قولنج کردن و به پشت خوابیدن، انجام فعالیت های ورزشی یکی از راه های درمان افزایش طول تدریجی تاندون هامیباشد. جلوگیری ازانجام فعالیت هایی مانند انعطاف مچ ها به صورت غیرفعال وکشش آنها، استفاده از داروهای ضدالتهاب بدون استروئید برای درمان موقت درد بسیارموثرهستند اما به طور دائم نمی توانند درد را کاهش دهند .پیشنهاد میشود برای جلوگیری ازاثرات جانبی این داروها بصورت بلعیدن مصرف شود دربسیاری ازموارد مصرف این دارو ها باعث کاهش درد ناحیه جانبی اپی کوندیل آرنج شده است . میزان موفقیت این تجهیزات هنوز ثابت نشده است.

فیزیوتراپی

انجام تمرینات حرکتی برای آرنج در هفته اول نتایج بسیار مفیدی دارد وتزریق کورتی کاستروئی هم بعداز ۶ هفته نتیجه بخش میباشد.

تزریق استروئید

استروئید میتواند در ناحیه ای که دچار ضعف شدید است تزریق شود .مراقبت های زیادی برای تزریق استروئید در آرنج گلف بازان نیاز میباشد تااز تزریق آن درعصب جلوگیری شود. از انجام  تزریقات سطحی باید جلوگیری شود زیرا اثرات کمتری دارد وباعث ازبین رفتن پوست میشود.تزریق استروئید باید بعداز ۶ هفته تا دوماه تکرارشود. دربیشتر مواردتزریق استروئید درکوتاه مدت یعنی بعداز ۶ هفته نتیجه موفقیت آمیزی در درمان التهاب اپی کوندیل آرنج دارد ودر دراز مدت یعنی بعداز بیشتر از ۳ماه نتیجه برعکس میباشد.مطالعات نشان میدهد که نتیجه بدست آمده درکوتاه مدت برای فیزیوتراپی بسیارخوب میباشد ونتیجه بدست آمده در دراز مدت برای روش فیزیوتراپی بهتراز تزریق میباشد. اشکالاتی که درهنگام تزریق استروئید وجود دارد بروز درد بعد از تزریق ،ازبین رفتن پیگمنت های پوستی ازبین رفتن چربی پوست  میباشد.اگر این ماده درتاندون هاتزریق شود باعث ضعیف شدن تاندون وکشیدگی آنهامیشود تزریق استروئید باید بادقت بالا انجام شود.

تزریق گلیسیرین ترین ترات

گلیسیرین ترین ترات  Glyceryltrinitrate که روی نواحی که دچار درداست اضافه میشود وباعث بهبودی در ماه اول میشود. این ماده درطولانی مدت هیچ نتیجه ای ندارد اما هیچ ضرری هم بوجود نمی آورد.

تزریق پلاسما

باانجام یک آزمایش خون وارزیابی مواد موجود درخون بیمار میتوان میزان پلاسمای موجود درخون را تشخیص داد ودرصورت نیاز به بیمار پلاسما تزریق کرد. مطالعات نشان میدهد مراقبت و درد بعدازتزریق پلاسما بیشتراز تزریق استروئید وتقریبا ۲ سال بعداز درمان میباشد . اگرچه این جراحی بسیار هزینه برمیباشد وباید به طورخاص مدیریت شود موسسه بین المللی سلامت وکلینیک های بسیار مشهور درسطح جهان این تزریق رابرای افرادی که مبتلابه بیماریتندینوپاتیtendinopathy هستند پیشنهادنمیکنند. ایجاد شک به بدن برای درمان التهاب اپی کوندیل آرنج موثر نمی باشد.

طب سوزنی

این روش درکاهش درد وبهبود عملکرد ساعد بسیار موثر میباشد.

download (1)

درمان با عمل جراحی

عمل جراحی برای بیمارانی که درمان های اولیه برای رهایی از عارضه های آرنج نتیجه بخش نبوده است استفاده میشود و برای اکثر بیماران نتیجه بخش بوده است. تزریق بوتولینوم تاکسین Botulinum toxin که درناحیه کششی مفصل آرنج برای حرکت دادن انگشت سوم وچهارم بیمارانجام میشود وبرای بیماران مبتلا به آرنج تنیس بازان استفاده میشود. تزریق این ماده باعث دوباره سازی تاندون و ماهیچه ها میشود و ازمضرات این تزریق ناتوانی در کشیدن انگشت سوم وچهارم بعداز ماه ها میباشد. این تزریق برای بیمارانی انجام میشود که مبتلا به دردهای شدید و التهاب اپی کوندیل آرنج هستند.

توانبخشی

اپی کوندیل آرنج شرایطی است که باعث محدودشدن فعالیت فرد میشود. میانگین ابتلا به این بیماری حدود ۵ماه  تا ۲ سال میباشد و۸۹ درصد ازبیماران بعداز یک سال بهبودی می یابند. آرنج گلف بازان شرایطی میباشدکه باعث محدودشدن فعالیت فرد میشود. مطالعات نشان میدهد بیشتر از ۸۰ درصد مردم که مبتلا به درد ناحیه آرنج میباشند ۴ هفته تایک سال بهبودی آنها طول میکشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست