وضعیت صحیح بدن

در دنیای ماشینی امروز که تقریباً اکثر کارها توسط ماشین انجام می شود، تحرک بشر بسیار کم شده است. امروزه شما می توانید به راحتی با کمک ماشین لباس شویی، جاروبرقی، اجاق گاز، فر و... کارهای منزل را انجام دهید و یا با کمک اتومبیل، هواپیما، و... مسیر طولانی را در مدت کوتاهی طی کنید بدون اینکه زحمت زیادی برای شما داشته باشد. از سوی دیگر کارهای اداری نیز به صورت سنتی انجام نمی شود و اکثراً با پشت میزنشینی می توانند کارهای بسیاری را انجام دهید و یا در صورت لزوم با یک تلفن احتیاج خود را نسبت به یک مورد خاص مرتفع سازید.

ضرورت بکارگیری وضعیت صحیح در دوره زندگی ماشینی برای جلوگیری از عوارض

با یک نگاه اجمالی متوجه می شوید که کارهای عادی و روزانه ی زندگی شما نیاز کمی به تحرک دارد. در حالی که درگذشته بشر مجبور بود برای تهیه ی مواد غذایی، پوشاک و... تلاش زیادی انجام دهد و برای جابجایی از یک مکان به مکان دیگر انرژی و زمان زیادی را صرف نماید. زندگی گذشته دارای تلاش و تحرک زیاد بوده ولی اتلاف وقت چشمگیر بوده است. ولی در دنیای کنونی تحرک کم و اتلاف وقت برای انجام کار نیز کم است. نتیجه ی این بحث بکارگیری حرکات صحیح در دوره ی زندگی ماشینی برای جلوگیری از عوارض آن می باشد.

ضرورت شناخت وضعیت بدن در زندگی امروزی

برای بکارگیری حرکات صحیح شناخت وضعیت بدن در زندگی امروزی ضرورت دارد. امروزه اکثر کارها به صورت نشسته و پشت میز انجام می شود حتی کارهای منزل یک خانم خانه دار نیز اکثراً به صورت نشسته می باشد.

وضعیت نشسته

وضعیت نشسته وضعیتی است که در آن ستون فقرات در حالت خمیده قرار می گیرد. قرار گرفتن ستون فقرات به طور طولانی در یک وضعیت ثابتباعث ناراحتی و درد می شود. لذا در بررسی آماری می بینیم که شیوع کل دردهای ناحیه کمر حدود ۸۰ درصد گزارش گردیده است که آمار بسیار بالایی است. در حدود ۹۰% کارهای زندگی ما در وضعیت خمیده انجام می شود. پس از بیدار شدن از خواب روی فرش یا روی مبل و صندلی می نشینیند. سپس در داخل اتومبیل نشسته و به محل کار مراجعه می کنید. در نهایت پشت میز خود می نشینید. دوباره در پایان کار در داخل اتومبیل نشسته و به منزل بر می گردید و روی فرش مبل یا صندلی می نشینید. حال ممکن است دقایقی و یا حتی ساعتی را برای سوار شدن به وسیله ی نقلیه و یا رسیدن به محل کار و منزل در حالت ایستاده قرار گیرید و یا پیاده روی کنید که زمان بسیار کوتاهی برای جبران عوارض وضعیت نشسته طولانی است. کارهای خانم خانه دار نیز همین حالت را دارد

ممکن است گروهی از شاغلان به این امر اعتراض داشته باشندو بگویند وضعیت شغلی ما وضعیت خمیده و یا ثابتی نیست. به عنوان مثال یک مکانیک ممکن است معترض این امر باشد. ولی در نگاهی به وضعیت شغلی این فرد می بینیم که مکانیک برای تعمیر اتومبیل مجبور است روی موتور اتومبیل اکثراً به صورت خمیده در آید.

منبع : کتاب "چگونه کمردرد خود را درمان کنیم"