تعویض مفصل ران

تعویض مفصل ران

تعویض مفصل ران نوعی عمل جراحی است که به تعویض مفصل لگن هم معروف است. در عمل جراحی تعویض مفصل ران پزشک جراح ارتوپد، مفصل ران بیمار را که خراب شده است برداشته و به جای آن یک مفصل مصنوعی میگذارد.این عمل جراحی بمنظور کاهش درد و بهبود فعالیت بیمار انجام می‌شود.

فایده تعویض مفصل ران برای بیمار

عمل جراحی تعویض مفصل ران میتواند درد مفصل ران در ناحیه لگن را از بین ببرد. عمل جراحی تعویض مفصل ران میتواند محدودیت حرکتی مفصل ران را تا حدود زیادی مرتفع کند و کوتاهی پا را بطور کامل و یا تا حدود زیادی برطرف کند. این عمل جراحی همچنین میتواند لنگش بیمار را به نحو چشمگیری بهبود بخشد.

علل منجر به عمل تعویض مفصل ران

هرگاه مفصل ران دچار تخریب شود و حرکات مفصل محدود و دردناک گردد، آن مفصل قادر به انجام فعالیت طبیعی خود نشده و کیفیت زندگی کم شده و بیمار ناتوان می‌گردد و بیمار نیاز به تعویض مفصل ران دارد. با پیشرفت روش‌های جراحی، محدودیتی از نظر سن و وزن بیمار برای عمل جراحی تعویض مفصل ران وجود ندارد. عواملی که باعث تخریب مفصل ران می‌شود عبارتند از:

آرتروز مفصلی.
انواع بیماری‌های رماتیسمی بخصوص آرتریت روماتوئید
عوارض عفونت‌های مفصلی.
عوارض شکستگی‌های داخل مفصل.
عارضه نکروز سر استخوان ران.
عارضه بیماری‌های مادرزادی مفصل ران.

انواع تعویض مفصل ران

بسته به وسعت و محل تخریب مفصل، سه نوع تعویض مفصل ران انجام می‌شود:

تعویض کامل مفصل ران: در این نوع عمل  تعویض مفصل رانهم قسمت حفره لگنی و هم سر استخوان ران بداشته و جایگزین می‌شود.
  تعویض نیم مفصل:  در این نوع عمل تعویض مفصل ران حالت فقط قسمت سر استخوان ران که خراب یا شکسته است تعویض می‌شود.
تعویض سطوح مفصلی: در این نوع عمل تعویض مفصل ران عمل فقط قسمت سطحی مفصلی برداشته می‌شود و بقیه قسمتهای آن باقی می‌ماند.

عوارض تعویض مفصل ران

مانند هر عمل جراحی بزرگ، موارد نادری از عوارض در تعویض مفصل ران می‌تواند بروز نماید.

عوارض زود رس تعویض مفصل ران

عوارض احتمالی حین عمل تعویض مفصل ران می‌تواند شامل: شکستگی استخوان ران، صدمه عروق و اعصاب و کوتاهی یا بلندی اندام باشد.
عوارض احتمالی بعد از عمل تعویض مفصل ران می‌تواند شامل: دررفتگی پروتز، عفونت و خونریزی باشد.

عوارض دیررس تعویض مفصل ران

عفونت و شل شدگی و ساییدگی لایه پلی اتیلن از عوارض دیررس تعویض مفصل ران (پروتزها) است. در بسیاری از مواقع شل شدگی آن بعلت عفونت نبوده و خوردگی استخوان  مجاور پروتز باعث شل شدن آن می گردد. براده های حاصل از سایش پلی اتیلن و فلز یکی از علل عمده شل شدگی پروتز است.