درمان ناپایداری (لق بودن) شانه و علت آن

امروزه خیلی از مردم دنیا از درد شانه رنج میبرند. اگر شما هم از ناپایداری (لق بودن) شانه رنج میبرید با خواندن این مقاله اطلاعات بیشتری کسب کنید و با راههای درمان آن آشنا شوید.

آناتومی شانه

شانه دارای دوقسمت توپکی شکل وحفره ای است که باعث ایجاد حرکت میشود. این یک ساختار استخوانی است که از قسمت بالای استخوان بازو هومروس و قسمت حفره ای استخوان شانه که به آن گلنوید گفته میشود تشکیل شده است. قسمت توپکی شکل شانه درون حفره شانه مانند یک توپ قرارمیگیرد استخوان هومروس توسط کپسولهایی که به آنها لیگامنت گفته میشود و غضروف که به آنها لابروم گفته میشود به شانه متصل میشود. در ادامه با ناپایداری شانه و راههای درمان آن آشنا خواهید شد.

images (5)

ناپایداری (لق بودن) شانه چیست؟

ناپایداری (لق بودن) شانه در شرایطی پیش می آید که بافت های اتصال مانند لیگامنت ها و کپسول های اتصال از بین میروند و شانه ها قادر به حرکت نمیباشند .مفصل شانه شامل یک حفره ویک توپ گرد میباشد. استخوان شانه دارای حفره وقست بالای زانو دارای ناحیه توپکی شکل میباشد اطراف این دوناحیه بوسیله بافت های اتصال مانند کپسول ها ولیگامنت ها پوشانده شده اند. علاوه براین گروهی ازماهیچه ها به نام محور چرخشی مفصل شانه برای افزایش ثبات شانه ها در یک موقعیت قرارگرفته اند. درطول حرکات شانه مانند بالابردن بازو و یا کشیدن بالای بازو،فشارهای ناشی ازکشش روی غضروف ها ولیگامنت ها ایجاد میشود .زمانیکه این فشارها افزایش یابد باعث ایجادشوک درمفصل میشود و یا باتکرار فشارها باعث کشیدگی وپارگی بافت های میشود. درنهایت بافت هایی که محافظت شانه ها رانجام میدادند ازبین میروند وشانه ها هیچ محافظی ندارند وحرکت میکنند ودچارناپایداری (لق بودن) میشوند. به این شرایط بی ثباتی (لق بودن) شانه ها گفته میشود استخوان بالای بازو هومروس درخارج از حفره شانه حرکت میکند و شانه ها به اصطلاح لق میشوند. این لق شدن روی یک شانه اتفاق می افتد وممکن است یک شانه لیگامنت های خودرا از دست داده باشد. این مشکل درهردوشانه در صورتی ایجاد می شود که هردو شانه لیگامنت های خود را ازدست دهد ودچار ناپایداری (لق بودن) شانه شود،بی ثباتی (لق بودن) شانه در افرادی بوجود می آید که هردوشانه هایشان در حال فعالیت میباشد مانند شنا گران که هردوشانه شان فعالیت دارند.

دلایل لق شدن یا ناپایداری شانه ها

ناپایداری (لق بودن) شانه ها معمولا زمانی اتفاق می افتد که شوکی هایی مانند افتادن روی شانه ها ،کشیدن بیش ازحد دست ها ویا برخورد یک ضربه ناگهانی به شانه ها  وارد شود . این حوادث معمولا  درورزش هایی مانند فوتبال ، راگبی، اتفاق می افتد.حرکات طبیعی شانه ترکیبی از محور گردشی شانه و قسمت بالای بازو میباشد. ناپایداری (لق بودن) شانه ها و لق شدن شانه زمانی اتفاق می افتد که با گذشت زمان فشار بروی شانه ها  با انجام حرکاتی چون بالا بردن دست برای پرتاب شی ویا شنا کردن تکرار شود . همچنین ممکن است بی ثباتی (لق بودن) شانه ها هنگام انجام حرکات غلط وناقص  مانند پرتاب ناقص شی ،انجام حرکات اشتباه شنا وفعالیت های ورزشی مانند بیسبال، پرتاب  نیزه ،بازی کریکت ، شنا وبازی تنیس اتفاق بیفتد. همچنین شل بودن لیگامنت ها میتواند باعث لق شدن شانه شود و این مشکل از زمان تولد بوجود آید ومعمولا در هر دو مفصل شانه بوجود می آید.

images (7)

علائم و نشانه ها

بیمارانی که دچار ناپایداری (لق بودن) شانه هستند ممکن است با علائم خفیف وهیچ نشانه ای روبه رو نشوند یکی از نشانه های اولیه این بیماری جا به جایی شانه ها ازمحل خود ودرد در هنگام فعالیت میباشد. در این بیماری، بیمار از دردهای خاصی که برایش باعث مشکل شده است شکایت دارد وشانه های بیمار ازناحیه ای که آسیب دیده است حرکت میکند وجابه جا میشود همچنین بیمار ممکن است هنگام انجام فعالیت و یا حتی بعد از فعالیت هنگام استراحت مخصوصا شب یا صبح روز بعد دچا ردرد وناراحتی شود به گفته بیماران آنها دچار دردی میشوند که تابه حال تجربه آن رانداشته اند. بیماران مبتلا به ناپایداری (لق بودن) شانه ها هنگام انجام فعالیت ها صدای لق لق از شانه ها ی خودمیشوند وقدرت شانه های آنها در حین انجام فعالیت کم میشود ودچار ضعف در این ناحیه میشوند. همچنین هنگام لمس پشت و جلوی شانه ها ، متوجه حساس شدن وتحریک پذیر شدن آنها میشوند بیماران احساس میکنند هنگام انجام فعالیت شانه ها دچار جابه جایی میشوند وازجای خود حرکت کرده اندمخصوصا درقسمت انتهای بازو جایی که به شانه ها متصل میشود. بیماران مبتلا به بی ثباتی (لق بودن) شانه، هنگام استراحت یا زمانیکه به سمت کنار دراز میکشند احساس درد وجابه جاشدن شانه ها را دارند.

در ناپایداری (لق بودن) شانه یا لق شدن شدید شانه ها بیمار دچا ر جابه جایی شانه میشود ودردهای شدیدی در این ناحیه احساس میکنند؛ همچنین بعد ازساعات زیادی استراحت بازوهایشان بی حس میشود دراین موارد بیماران سریعتر از دیگران دچارناپایداری (لق بودن) شانه ها میشوند. در بیمارانی که بی ثباتی (لق بودن) شانه هایشان شدید تراز بقیه میباشد درهنگام انجام فعالیت های خیلی سبک مانند خمیازه کشیدن و غلت خوردن در رختخواب هم دچار جابه جایی شانه میشوند .

تشخیص

درابتدا پزشک شرح حال کامل بیمار را بررسی میکند و بعد اورا معاینه میکند تا ببیند آیا بیماریناپایداری (لق بودن) شانه دارد یا نه. شانه های بیمار از لحاظ استقامت وحرکت و ثبات ارزیابی و معاینه میشود. میزان ازبین رفتن شانه و شل بودن آنها بوسیله آزمایشات خاص مشخص میشود. تصویربرداری به  کمک اشعه ایکس ،میتواند نشان دهنده دلیل ناپایداری (لق بودن) شانه ها شود واگر شانه دچار شکستگی باشد در این تصویر برداری مشخص میشود. علاوه بر اشعه ایکس ،تست های دیگری چون ام آر آی،آرتوروگرام همراه با سی تی اسکن و یا بدون سی تی اسکن برای ارزیابی وضعیت استخوان شانه ومفصل وبافت های آن استفاده میشود.

درمان

زمانیکه بیمار دچارناپایداری (لق بودن) شانه شد باید کاملا استراحت کند و از انجام فعالیت های سنگین تاچند روز جلوگیری کند. اگردرد درناحیه شانه شدید بود و یا دراین ناحیه جابه جایی بوجود آمده بودبیمار باید از یک بند برای نگه داری ومحافظت از شانه ها استفاده  کند. زمانیکه درد وتورم بیمار کاهش پیدا کرد بیمار میتواند حرکات سبک خود را آغاز کند حرکات قدرتی در ابتدا برای بهبودی بسیا رمناسب میباشد وبعد از آن طبق برنامه تمریناتی که پزشک فیزیوتراپ برای بیمار تجویز کرده است عمل میشود . استفاده ازکمپرس های یخ روی موضع درد قبل وبعد ازتمرینات به کاهش درد شانه ها کمک میکند. استفاده از داروهای ضدالتهاب بدون استروئید مانند استامینوفن ،ایبوپروفن برای تسکین درد بی ثباتی (لق بودن) شانه بسیار موثر میباشد.

شما باید مصرف داروهای ناپایداری (لق بودن) شانه را بامشورت پزشک مصرف کنید به دلیل اینکه تعدادی از داروها دارای اثرات جانبی میباشند و ممکن است در شما ایجاد حساسیت کند. هدف این درمان ها بازگشت حرکت به شانه ها و افزایش استقامت به ماهیچه های اطراف شانه میباشد. مفاصل باقدرت ، مخصوصا در ناحیه محور چرخشی ،باید محافظت شوند واز جابه جایی آنها جلوگیری شود. زمانیکه عملکرد شانه ها به حالت اولیه بازگشت بیمار میتواند فعالیت های خود را مانند قبل انجام دهد.

درمان با عمل جراحی

ممکن است بعد از انجام فیزیوتراپی ، نا پایداری (لق بودن) شانه بیمار بهبود پیدا نکند ونتواند آن راحرکت دهد وشانه هنوز بی ثبات است دراین زمان اصلاح حرکتی و عمل جراحی برای بیمار ضروری میباشد. اصلاح حرکتی برای بیمارانی که هنگام انجام فعالیت های ورزشی خاص مانند بسکتبال و ورزش هایی  که باید دست ها را بالای سر ببریم دچار بی ثباتی (لق بودن) شانه میشوند، انجام میشود. دراینگونه بیماران باید از انجام فعالیت هایی که دچار جابه جایی شانه ها میشود جلوگیری شود. عمل جراحی برای بیمارانی انجام میشود که مایل نیستند ازانجام ورزش های خاص بپرهیزند و یاحرفه آنها مرتبط با ورزش میباشد وبیمارانی که درهنگام فعالیت های روزانه مانند خوابیدن ولباس پوشیدن وکارکردن دچار بی ثباتی (لق بودن) شانه میشوند.

درمان با آرتروسکوپی شانه

جراحی نا پایداری (لق بودن) شانه، شامل معاینه شانه ها در صورتی که بیمار کاملا بیهوش میباشد و عضلات او ریلکس و آرام هستند. دراین معاینه اگر شانه بیمار دچا ر بی ثباتی (لق بودن) شانه شده باشد کاملا تشخیص داده میشود .آرتروسکوپ، دستگاهی است که بوسیله آن میتوان داخل مفاصل وبافت ها را کاملا مشاهده کرد این دستگاه به جراح کمک میکند تا بتواند تاندون های محورچرخشی و لابروم را به طور کامل ارزیابی کند. درتعداد محدودی ازبیماران که میزان بی ثباتی (لق بودن) شانه هایشان خفیف میباشد بوسیله روش آرتروسکوپ عمل جراحی انجام میشود.

download

درمان با عمل باز

برای نا پایداری (لق بودن) شدید تر شانه ها ،جراحی باز انجام میشودبه صورتی که یک شکاف برروی ما استخوان وماهیچه های شانه داده میشود تا بتوانیم به کپسول مفاصل یعنی لیگامنت و لابروم دسترسی پیدا کنیم . این ساختار براساس نوع آسیب دیدگی بافت ها که درهنگام عمل جراحی مشخص میشود میتواند دوباره انجام  واصلاح شود. اصلاح استخوانه شانه بوسیله ثابت کردن شانه وبخیه کردن قسمت های بریده شده انجام میشود این بخیه ها برای انیکه بتوانیم دوباره به استخوان دسترسی پیداکنیم و آن را ترمیم کنیم استفاده میشود.

نتایج درمان

دوره احیا وریکاوری بیمار بستگی به نوع درمان وعمل جراحی که روی بیمار انجام گرفته دارد. اما معمولا حرکات دست ،مچ وآرنج یک روز بعد از عمل جراحی انجام میشود. بیشتر بیماران بعداز ۳ الی ۷ هفته بعد ازعمل جراحی میتوانند با دستان خود بنویسند و یا غذا بخورند. همچنین انجام حرکات فیزیوتراپی ۱ تا ۴ هفته بعد از عمل جراحی انجام میشود. انجام حرکات بعد از ۶ تا ۷ هفته کامل میشود. بعداز ۳ ماه قدرت به بدن بازمیگردد. بیمار همچنین بعد ازچند هفته میتواند رانندگی کند. برگشتن به کار وورزش بستگی به طبیعت فرد ونوع فعالیت دارد اما بیمار میتواند بعداز گذشت ۱ سال یا بیشتر به فعالیت های سنگین شغلی ویا ورزشی بپردازد. با انجام عمل جراحی ناپایداری (لق بودن) شانه ها ۳ تا ۵ درصد کاهش مییابدوبیماران میتوانند بعد از انجام عمل جراحی فعالیت های خود راانجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست