آرتروز مفصل لگن(آرتروز مفصل هیپ) چگونه بوجود می آید؟

آرتروز مفصل لگن (آرتروز مفصل هیپ) یکی از شایع ترین بیماری های ارتوپدیک است. علل مختلفی برای بوجود آمدن آرتروز مفصل لگن (آرتروز مفصل هیپ) وجود دارد یکی از دلایل بوجود آمدن آن کهولت سن است که روند طبیعی بدن میباشد. اما به غیر از آن مصرف برخی از دارو ها از جمله کورتون و یا بیماری های مختلف و شکستگی  میتواند باعث سیاه شدن استخوان مفصل لگن (مفصل هیپ) گردد و به مرور تبدیل به آرتروز میشود. 

روش درمان آرتروز مفصل لگن چیست؟

در مواقعی که آرتروز خفیف است و پیشرفته نیست درمان دارویی موثر است و با استفاده از دارو میتوان آرتروز را کنترل کرد و تا حدی بهبود بخشید. اما در مواردی که آرتروز شدت پیدا کرده و فرد دچار آرتروز شدید مفصل لگن (آرتروز مفصل هیپ) باشد نیاز به درمان جراحی و عمل تعویض مفصل لگن (تعویض مفصل هیپ) میباشد.

مصرف کورتون در چه شرایطی امکان پذیر است؟

کورتون دارویی است که ممکن است بسیار آسیب رسان باشد و مصرف خودسرانه و بیش از حد آن بسیار خطرناک باشد. اما معمولا مصرف تحت نظر پزشک و همچنین کنترل شده معمولا ایجاد مشکل نمیکند. اما برای برخی از بیماری های مزمن که فرد نیاز مبرم به تزریق کورتون دارد، نه در همه موارد، در برخی موارد باعث ایجاد سیاه شدگی سر استخوان لگن (هیپ) و در نتیجه آرتروز زانو. میگردد.

فهرست